Dagens EKIMlektion 13 januari

LEKTION 13

En meningslös värld framkallar rädsla.

1. Dagens tankegång är egentligen en variant av den föregående,

med undantag av att den är mer specifik när det gäller den

känsla som väcks.

I själva verket är en meningslös värld omöjlig.

Ingenting existerar som inte har en mening.

Men därmed inte sagt att du inte kommer att tro att du

varseblir någonting som inte har någon mening.

Det kommer tvärtom att vara synnerligen

troligt att du tror att du verkligen varseblir det.

2. Att erkänna meningslösheten väcker en intensiv ångest hos

alla som är åtskilda.

Den representerar en situation där Gud och

egot “utmanar“ varandra i fråga om vems mening som skall skrivas

i det tomma utrymme som meningslösheten tillhandahåller.

Egot stormar besinningslöst in för att få till stånd sina egna tankegångar

där, fullt av rädsla för att tomrummet annars skulle

kunna användas för att påvisa dess egen maktlöshet och overklighet.

Och det är det enda det har rätt i.

3. Det är därför nödvändigt att du lär dig känna igen det meningslösa,

och acceptera det utan rädsla.

Om du är rädd, är det oundvikligt att du kommer att förse världen med egenskaper som den inte har, och fylla den med bilder som inte existerar.

För egot är illusioner säkerhetsanordningar, vilket de också

måste vara för dig som jämställer dig själv med egot.

4. Dagens övningar, som bör göras tre till fyra gånger i högst en minut

varje gång, skall göras i en något annorlunda form än de föregående.

Upprepa med slutna ögon dagens tankegång för dig själv.

Öppna sedan ögonen, och se dig långsamt omkring medan du säger:

Jag ser på en meningslös värld.

Upprepa dessa ord för dig själv medan du ser dig omkring.

Slut sedan ögonen och avsluta med:

En meningslös värld framkallar rädsla eftersom jag tror att

jag tävlar med Gud.

5. Du kanske tycker det är svårt att undvika att på ett eller annat

sätt göra motstånd mot dessa avslutande ord.

Vilken form ett sådant motstånd än kan anta, påminn dig själv

om att du egentligen är rädd för en sådan tanke på grund

av “fiendens hämnd“.

Det förväntas inte av dig att du vid det här laget skall tro på

dessa ord, och du kommer förmodligen att avfärda dem som absurda.

Lägg emellertid noga märke till alla tecken på den öppna

eller förtäckta rädsla som de kan uppväcka.

6. Detta är vårt första försök att framlägga ett tydligt samband

mellan orsak och verkan av ett slag som du ännu saknar erfarenhet

av att förstå.

Uppehåll dig inte vid de avslutande orden, och försök att inte ens

tänka på dem annat än under övningsstunderna.

Detta är tillräckligt för ögonblicket.

Lämna ett svar