Jag har dopnamnet Anna-Karin, men det namn som jag är mer och mer hemma med är Chamória. Ett namn givet mig i gåva och som är mitt namn i källans namn. Namnets betydelse, enkelt översatt; Gudinnors glöd.

Jag började vakna och arbeta med andlighet 1994 även om jag aldrig riktigt varit i ”dvala”. Som liten såg jag väsen från andra dimensioner och upplevde det som skrämmande när jag som 2-3 åring fick klappa en arbetshäst och tyckte att han ”stacks”. Jag visste ju inte då, och allra minst de syskon som var med, att jag känt healingkraften starkt under min hand. ”Hon klappade nog mothårs” sades det.

När jag blev äldre och upptäckte slagrutans ädla konst, fick jag gå med otröttliga kompisar och visa att det fungerade. Dom kunde nämligen uppleva det hela om de höll mig i handen och vi höll i varsin ände av rönnklykan som vi använde.

Jag var aldrig direkt ett ensamt barn även om jag som oftast lekte för mig själv. Jag drogs som en magnet till djur och lyckosamt har vi alltid haft hund hemma. När jag blev lite äldre kunde ingen hindra att min inre kompass osvikligt sökte upp hästar. Hästarna har varit min räddning och många är de tårar som blivit upp-torkade av en hästman.

Det var nog inte förrän jag börjat min utforskning inom andlighet och healingformer av alla de slag, som en häst jag hade då fick mig att inse att jag faktiskt kommunicerade med dom telepatiskt och omedvetet förstod dom.

Jag började medvetet experimentera och leka och det ledde till en bok och kurser där jag hitintills lärt över ett hundratal samma kommunikation som vi alla har ”fast vi tänker inte på det”. Jag har en stor nyfikenhet och vetgirighet som lett mig genom otaliga möten, healingformer och tekniker av alla de slag. Min inställning är att plocka, ta till mig det som ger gensvar i hjärtat och resten lämnar jag kvar.

Av alla dessa gyllene frön har det sen grott en vacker blomma som bär färger från ursprungsljuset, vår skapare, mig själv här och nu och kunskaper återuppväckt återfört till mig här och nu som ett resultat av idogt läkande på alla plan. Jag kallar det ”Helhets-healing”, för det är ju vad det är; helande av helheten! – att återinföra harmoni både i den fysiska kroppen, tankekroppen och emotionalkroppen.

Det börjar alltid som en tanke, omedveten eller medveten, denna tanke, om den är ”självförgiftande” skapar blockeringar i emotionalkroppen. Dessa blockeringar hindrar, liksom de gör i tankekroppen, flödet, livskraften att flöda fritt och som resultat av detta känner vi smärtor, utvecklar sjukdomar, fysiska som psykiska. Så som alla här kan förstå, så räcker det inte att äta bra föda, tillföra näringsämnen och motionera. Vi måste också ”motionera själen”.Läka gamla sår och
blockeringar i emotionalkroppen och framför allt byta tanke!

Min önskan har alltid varit att den traditionella läkarvetenskapen till fullo ska förstå detta och samarbeta med olika terapiformer för att just ”hela människan”. Det har varit stor kunskap gömd och bortglömd sedan urminnes tider, kunskap som många av våra stora profeter genom tiderna har försökt att förmedla. Kunskap som i sanning kan bringa fred inom och
utom människan;
Kärlekens väg! Varför har de då inte lyckats?

Många är de teorier och skuldbeläggningar som cirkulerat men det mest elementära är dock att när vi inkarnerar ner i människo-kropp, så är det ytterst få som faktiskt kan ”vakna medvetandemässigt”, som vuxna, och komma ihåg vem vi är och del av, var vi kommer ifrån och varför vi är här just nu, vår livsuppgift. Vår glömska föder rädslor, och rädda människor
är väldigt lätta att manipulera för egna syften och vinning.

Varför tror ni massmedia världen över pumpar ut nästan bara om katastrofer, våldsbrott och ytterst sällan förmedlar solskens-historier?
Att hålla oss kvar i oro, rädslor och skuldbeläggelse ger vinning till de som inte vill enhet och villkorslös kärlek.
Genom att få oss att vända oss utåt mot nåt, någon makt utanför oss, hålla oss från sanningen; ”All kunskap och vägen hem finns inom våra egna hjärtan!” Vet ni att hjärtat är det som först blir utvecklat och börjar slå hos ett foster innan ens hjärnan är påbörjad?

Hjärtat har faktiskt en egen ”hjärna” med ”bara 40 000” celler och kraftfältet runt ett hjärta är upp till 4 ggr kraftfullare än hjärnans?

I gamla skrifter och traditioner finns omnämnt ”ett inre heligt rum i hjärtat” och där finns allt inspelat om din egen skapelsehistoria och där har du direktkontakt med ursprungsskaparen! Människan är väldigt fäst vid titlar, och fast jag står för min devis; ”Jag är inte mitt namn, min kropp ej heller min titel.” så har jag, med stöd av mina förfäder, andliga guider och min återhämtade kunskap, valt att kalla mig ”Shaman i ursprungsljuset”. Under 2011-2012 har jag gått en utbildning/blivit introducerad till Celtisk Druid.

Vad är ditt behov? Healing? Massage? Rening från cellminnen, trauman? Soulretrival eller andlig kirurgi? Och jag lär mig fortfarande massor hela tiden. Jösses! Vad livet är spännande på alla sätt och vis!

Chamoria

Välkommen till mig