Dagens EKIMlektion 22 februari

LEKTION 53

I dag skall vi repetera följande:

1. (11) Mina meningslösa tankar visar mig en meningslös värld.

Eftersom de tankar jag är medveten om inte betyder någonting,

kan inte den värld som åskådliggör dem ha någon mening. Det

som ger upphov till den här världen är vansinnigt, och det är

också det som den ger upphov till. Verkligheten är inte vansinnig,

och jag har såväl verkliga som vansinniga tankar. Jag kan

därför se en verklig värld om jag låter mina verkliga tankar vägleda

mitt seende.

2. (12) Jag är upprörd därför att jag ser en meningslös värld.

Vansinniga tankar upprör. De ger upphov till en värld där det

inte finns någon ordning någonstans. Endast kaos styr en värld

som representerar ett kaotiskt tänkande, och kaos har inga lagar.

Jag kan inte leva i frid i en sådan värld. Jag är tacksam för att

den här världen inte är verklig, och att jag inte behöver se den

överhuvudtaget såvida jag inte väljer att sätta värde på den. Och

jag väljer inte att sätta värde på det som är totalt vansinnigt och

inte har någon mening.

3. (13) En meningslös värld framkallar rädsla.

Det totalt vansinniga framkallar rädsla eftersom det inte alls går

att lita på och inte erbjuder någon grund för tillit. Ingenting i

galenskapen går att lita på. Den erbjuder ingen trygghet och

inget hopp. Men en sådan värld är inte verklig. Jag har givit den

illusionen av verklighet, och har lidit på grund av att jag har trott

på den. Nu väljer jag att ge upp denna övertygelse, och sätta min

tillit till verkligheten. Genom att välja detta kommer jag att

undgå alla verkningar av rädslans värld, eftersom jag erkänner

att den inte existerar.

4. (14) Gud skapade inte en meningslös värld.

Hur kan en meningslös värld existera om Gud inte skapade den?

Han är all menings Källa, och allt som är verkligt finns i Hans

Sinne. Det finns också i mitt sinne, eftersom Han skapade det

tillsammans med mig. Varför skulle jag fortsätta att lida av

verkningarna av mina egna vansinniga tankar, när skapelsens

fullkomlighet är mitt hem? Låt mig minnas makten i mitt beslut,

och förstå var jag verkligen bor.

5. (15) Mina tankar är bilder jag har gjort.

Vad jag än ser återspeglar det mina tankar. Det är mina tankar

som talar om för mig var jag är och vad jag är. Att jag ser en

värld i vilken det finns lidande och förlust och död visar mig att

jag bara ser återspeglingen av mina egna vansinniga tankar, och

inte tillåter mina verkliga tankar att kasta sitt välgörande ljus

över det jag ser. Men Guds väg är säker. De bilder jag har gjort

kan inte segra över Honom eftersom det inte är min vilja att de

skall göra det. Min vilja är Hans och jag kommer inte att sätta

några andra gudar jämte Honom.

Lämna ett svar