Dagens EKIMlektion 10 maj

LEKTION 130

Det är omöjligt att se två världar.

1. Varseblivningen är konsekvent. Det du ser återspeglar det du tänker.

Och det du tänker återspeglar bara ditt val av det du vill se. Det är

dina värderingar som bestämmer detta, för det du sätter värde på

måste du vilja se, eftersom du tror att det du ser verkligen finns där.

Ingen kan se en värld som hans sinne inte har tillmätt något värde.

Och ingen kan undgå att se det som han tror att han vill ha.

2. Men vem kan verkligen hata och älska på samma gång? Vem

kan önska att det han inte vill ha skall vara verkligt? Och vem

kan välja att se en värld han är rädd för? Rädslan måste förblinda,

för detta är dess vapen; det du är rädd för att se, kan du

inte se. Kärlek och varseblivning går således hand i hand, men

rädslan döljer i mörkret det som finns där.

3. Vad kan då rädslan projicera på världen? Vad finns det att se i

mörkret som är verkligt? Sanningen förmörkas av rädslan, och

det som återstår är bara inbillning. Men vad kan vara verkligt i

blinda fantasier födda ur panik? Vad är det du vill ha, så att

detta kan visas för dig. Vad vill du behålla i en sådan dröm?

4. Rädslan har gjort allt som du tror att du ser. All separation,

alla skillnader, och alla de många olikheter som du tror utgör

världen. De finns inte. Kärlekens fiende har hittat på dem. Men

kärleken kan inte ha någon fiende och därför har de ingen orsak,

inget vara och ingen konsekvens. De kan värdesättas, men förblir

overkliga. Det går att söka efter dem, men inte att finna dem.

8I dag skall vi inte söka efter dem, inte heller slösa bort den här

dagen på att söka efter det som aldrig går att finna.

5. Det är omöjligt att se två världar som inte överlappar varandra

på något sätt. Sök efter den ena; den andra försvinner. Men en

blir kvar. Dessa två världar utgör den enda valmöjlighet du har,

något annat val finns inte. Det verkliga och det overkliga är allt

som finns att välja emellan, och ingenting utöver det.

6. I dag skall vi inte försöka göra någon kompromiss där detta

inte är möjligt. Den värld du ser är bevis på att du redan har

gjort ett val som är lika allomfattande som dess motsats. Det vi

kommer att lära oss i dag är mer än enbart lektionen att du inte

kan se två världar. Den lär dig också att den värld du ser helt

överensstämmer med den ståndpunkt du intar och ur vilken du

ser den. Den är likadan helt igenom eftersom den härstammar

från en enda känsla, och återspeglar sin källa i allt du ser.

7. Med tacksägelser och tacksamhet ger vi i dag med glädje fem

minuter sex gånger åt den tanke som gör slut på all kompromiss

och allt tvivel, och går bortom dem alla som en. Vi skall inte göra

tusen meningslösa åtskillnader, inte heller försöka ta med oss en

liten del av overkligheten, när vi ägnar våra sinnen åt att finna

enbart det som är verkligt.

8. Börja ditt sökande efter den andra världen genom att be om en

styrka som är större än din egen, och genom att förstå vad det är

du söker. Du vill inte ha illusioner. Och du kommer till dessa

fem minuter och gör dig av med alla obetydliga skatter från den

här världen. Du väntar på att Gud skall hjälpa dig när du säger:

Det är omöjligt att se två världar. Låt mig acceptera den

styrka Gud erbjuder mig, och inte se något värde i den här

världen, så att jag kan finna min frihet och min räddning.

9. Gud kommer att vara där. För du har kallat på den stora, aldrig

svikande Makt Som kommer att ta detta väldiga steg tillsammans

med dig i tacksamhet. Inte heller kan du undgå att se hur Hans

tacksägelser kommer till uttryck i faktisk varseblivning och i sanning.

Du kommer inte att tvivla på det du ser, för även om det är

varseblivning är det inte det slags seende som dina ögon ensamma

tidigare någonsin sett. Och du kommer att veta att Guds

styrka stödde dig, när du gjorde detta val.

10. Avvisa med lätthet alla frestelser i dag närhelst de dyker upp

genom att helt enkelt komma ihåg gränserna för ditt val. Det

overkliga eller det verkliga, det falska eller det sanna är det du

ser och det enda som du ser. Varseblivningen överensstämmer

med ditt val, och i enlighet med ditt val kommer du att uppleva

antingen helvetet eller Himlen.

11. Acceptera en liten del av helvetet som verklig, och du har

fördömt dina ögon och förbannat ditt seende, och det du ser är

förvisso helvetet. Men Himlens befrielse fortfarande inom räckvidden

för ditt val, för att ersätta allt som helvetet vill visa dig.

Allt du behöver säga till någon del av helvetet, vilken form den

än antar, är helt enkelt detta:

Det är omöjligt att se två världar. Jag söker min frihet och

min räddning, och detta är inte en del av det jag vill ha.

Lämna ett svar