Dagens EKIMlektion 13 Augusti

LEKTION 225

Gud är min Fader, och Hans Son älskar Honom.

1. Fader, jag måste återgälda Din Kärlek till mig,

därför att ge och att ta emot är detsamma, och Du har givit mig all Din Kärlek.

Jag måste återgälda den, för jag vill vara fullt medveten om att den är min, att den

lyser starkt i mitt sinne och bevarar det i sitt vänliga ljus, obefläckat,

älskat, med rädslan bakom sig och endast friden framför sig. Så stilla

vägen är på vilken Din kärleksfulle Son leds till Dig!

2. Broder, vi finner denna stillhet nu. Vägen är öppen. Nu följer vi den tillsammans i frid.

Du har räckt mig din hand, och jag

kommer aldrig att lämna dig.

Vi är ett, och det är endast denna

etthet vi söker medan vi fullbordar dessa få sista steg som avslutar en resa som inte påbörjades.

Lämna ett svar