Dagens EKIMlektion 12 Augusti

LEKTION 224

Gud är min Fader, och Han älskar Sin Son.

1. Min sanna Identitet är så säker, så upphöjd, utan synd, underbar

och stor, helt och hållet välgörande och fri från skuld, att Himlen

vänder sig till Den för att ge den ljus. Den lyser också upp världen.

Den är den gåva som min Fader gav till mig; och också den

som jag ger till världen. Det finns ingen annan gåva än Denna

som kan ges eller tas emot. Den är verkligheten och endast Den.

Den är slutet på illusionerna. Den är sanningen.

2. Mitt Namn, Fader, är fortfarande känt för dig. Jag har glömt det, och

vet inte vart jag går, vem jag är eller vad jag gör. Påminn mig nu, Fader,

för jag är trött på den värld jag ser. Uppenbara det som Du vill att

jag skall se i stället.

Lämna ett svar