Dagens EKIMlektion 9 januari

LEKTION 9

Jag ser ingenting som det är nu.

1. Den här tankegången är helt uppenbart en följd av de två föregående.

Men även om du kanske kan acceptera den intellektuellt,

är det inte troligt att den ännu betyder någonting för dig.

Att förstå är emellertid inte nödvändigt just nu.

Insikten att du inte förstår är faktiskt en nödvändig förutsättning

för att göra dina felaktiga tankegångar ogjorda.

Dessa övningar handlar om att tillämpa, inte om att förstå.

Du behöver inte öva det du redan förstår.

Det skulle förvisso vara att gå i cirklar att sträva efter

förståelse, och samtidigt utgå från att du redan har den.

2. Det är svårt för det otränade sinnet att tro att det som det tycks

se inte finns.

Denna tankegång kan vara mycket oroande, och

kan stöta på aktivt motstånd i många olika former.

Men detta utesluter inte att du tillämpar den.

Ingenting mer än detta begärs vare sig för dessa eller

några andra övningar.

Varje litet steg kommer att ta bort en smula mörker,

och förståelsen kommer till sist att lysa upp varje vrå av sinnet

som har befriats från det skräp som förmörkar det.

3. Dessa övningar, för vilka tre eller fyra övningsstunder räcker,

innebär att du ser dig omkring och tillämpar dagens tankegång

på allt du ser, och kommer ihåg att det är nödvändigt att tillämpa

dem utan åtskillnad, och även den nödvändiga regeln att inte

utesluta någonting.

Till exempel:

Jag ser inte den här skrivmaskinen som den är nu.

Jag ser inte den här telefonen som den är nu.

Jag ser inte den här armen som den är nu.

4. Börja med de ting som är närmast dig, och se dig sedan vidare

omkring:

Jag ser inte den där klädhängaren som den är nu.

Jag ser inte den där dörren som den är nu.

Jag ser inte det där ansiktet som det är nu.

5. Det måste återigen betonas att även om du inte skall försöka

inkludera allt, bör du undvika att utesluta någonting specifikt.

Se till att du är ärlig mot dig själv när du gör denna åtskillnad.

Du kan bli frestad att dölja den.

Lämna ett svar