Dagens EKIMlektion 8 oktober

Läses före lektion 281

7. Vad är den Helige Ande?

1. Den Helige Ande är förbindelselänken mellan illusioner och

sanningen. Eftersom Han måste överbrygga gapet mellan verklighet

och drömmar, leder varseblivningen till kunskap genom

den nåd som Gud har givit Honom, och som skall vara Hans

gåva till alla som vänder sig till Honom för att finna sanningen.

Över den bro som Han gör tillgänglig bärs alla drömmar till

sanningen för att upplösas inför kunskapens ljus. Där läggs syner

och ljud åt sidan för evigt. Och där de tidigare varseblevs,

har förlåtelsen möjliggjort varseblivningens lugna slut.

2. Målet för den Helige Andes undervisning är just att drömmarna

tar slut. För syner och ljud måste omvandlas från att vara

vittnesbörd om rädslan till att vara vittnesbörd om kärleken.

Och när detta är helt genomfört, har inlärningen uppnått det

enda mål som den verkligen har. För inlärningen, så som den

Helige Ande vägleder den till det resultat som Han varseblir för

den, blir medlet att gå bortom den, för att ersättas av den Eviga

Sanningen.

3. Om du bara visste hur mycket din Fader längtar efter att du

skall varsebli din syndfrihet, skulle du inte låta Hans Röst kalla

på dig förgäves, inte heller skulle du vända dig bort från det Han

erbjuder dig för att ersätta de skrämmande bilder och drömmar

som du har gjort. Den Helige Ande förstår de medel som du har

gjort, genom vilka du ville uppnå det som för evigt är ouppnåeligt.

Och om du erbjuder dem till Honom, kommer Han att använda

sig av de medel som du gjorde för att förvisa dig själv, till

att återlämna ditt sinne dit där det i sanning hör hemma.

4. Från kunskapen, där Han placerades av Gud, uppmanar den

Helige Ande dig att låta förlåtelsen vila över dina drömmar så att

du kan återfå ditt förnuft och din sinnesfrid. Utan förlåtelse

kommer dina drömmar att finnas kvar och skrämma dig. Och

minnet av all din Faders Kärlek kommer inte att återvända för att

tillkännage att drömmarnas slut har kommit.

5. Acceptera din Faders gåva. Den är ett rop från Kärleken till

Kärleken att Den endast skall vara Sig Själv. Den Helige Ande är

Hans gåva genom vilken Himlens stillhet återställs till Guds älskade

Son. Skulle du vägra att åta dig funktionen att göra Gud

fullständig, när allt Han vill är att du skall vara fullständig?

LEKTION 281

Jag kan inte skadas av någonting annat än mina tankar.

1. Fader, Din Son är fullkomlig. När jag tror att jag på något sätt är

skadad, är det på grund av att jag har glömt vem jag är, och att jag är så

som Du skapade mig. Dina Tankar kan endast skänka mig lycka. Om

jag någon gång är bedrövad eller skadad eller sjuk, har jag glömt vad

Du tänker, och satt mina meningslösa små föreställningar på den plats

där Dina Tankar hör hemma, och där de är. Jag kan inte skadas av någonting annat än mina tankar. De Tankar jag tänker med Dig kan

endast välsigna. Endast de Tankar jag tänker med Dig är sanna.

2. Jag skall inte skada mig själv i dag. För jag är långt bortom all

smärta. Min Fader satte mig tryggt i Himlen och vakar över mig.

Och jag vill inte attackera Sonen som Han älskar, för det Han

älskar är också mitt att älska.

Lämna ett svar