Dagens EKIMlektion 7 mars

LEKTION 66

Min lycka och min funktion är ett.

1. Du har säkert lagt märke till att under våra senaste lektioner

betonas genomgående sambandet mellan att fullgöra din funktion

och att uppnå lycka. Detta beror på att du faktiskt inte ser

sambandet. Ändå är det mer än endast ett samband mellan dem;

de är detsamma. Deras former är olika, men deras innehåll är

fullständigt ett och detsamma.

2. Egot för en ständig kamp med den Helige Ande om den

grundläggande frågan om vad din funktion är. Det för också en

ständig kamp med den Helige Ande om vad din lycka är. Det är

inte en ömsesidig kamp. Egot attackerar och den Helige Ande

reagerar inte. Han vet vad din funktion är. Han vet att den är

din lycka.

3. I dag skall vi försöka gå förbi den här helt meningslösa kampen

och komma fram till sanningen om din funktion. Vi skall

inte ge oss in i vettlösa diskussioner om vad den är. Vi skall inte

bli hopplöst inblandade i att definiera lycka, och bestämma medlen

för att uppnå den. Vi skall inte ge efter för egot genom att

lyssna på dess attacker på sanningen. Vi skall enbart vara glada

över att vi kan få reda på vad sanningen är.

4. Vår längre övningsstund i dag har som sitt syfte att du skall

acceptera det faktum att det inte endast finns ett mycket verkligt

samband mellan den funktion Gud gav dig och din lycka, utan

att de faktiskt är identiska. Gud ger dig endast lycka. Därför

måste den funktion Han gav dig vara lycka, även om den ser ut

att vara något annat. Dagens övningar är ett försök att gå bortom

dessa skenbara olikheter, och erkänna ett gemensamt innehåll

där det i sanning existerar.

5. Börja det tio till femton minuter långa övningstillfället med att

repetera dessa tankar:

Gud ger mig enbart lycka.

Han har givit mig min funktion.

Därför måste min funktion vara lycka.

Försök att se logiken i den här ordningsföljden även om du ännu

inte accepterar slutsatsen. Det är endast om de två första tankarna är fel som slutsatsen skulle kunna vara falsk. Låt oss därför

tänka på premisserna en stund medan vi övar.

6. Den första premissen är att Gud bara ger dig lycka. Detta

skulle naturligtvis kunna vara falskt, men för att det skulle kunna

vara falskt är det nödvändigt att definiera Gud som någonting

Han inte är. Kärleken kan inte ge det som är ont, och det som

inte är lycka är ont. Gud kan inte ge det Han inte har, och Han

kan inte ha det Han inte är. Om inte Gud ger dig enbart lycka,

måste Han vara ond. Och det är den här definitionen av Honom

som du tror på om du inte accepterar den första premissen.

7. Den andra premissen är att Gud har givit dig din funktion. Vi

har sett att ditt sinne endast består av två delar. Den ena styrs av

egot, och är gjord av illusioner. Den andra är den Helige Andes

hem, där sanningen bor. Det finns inga andra vägledare än dessa

att välja emellan, och inga andra möjliga resultat som följd av ditt

val än antingen den rädsla som egot alltid väcker, eller den kärlek

som den Helige Ande alltid erbjuder för att ersätta den med.

8. Därför måste det vara så att din funktion antingen är fastställd

av Gud genom Hans Röst, eller är gjord av egot som du har gjort

för att ersätta Honom. Vilket är sant? Om Gud inte gav dig din

funktion måste den vara egots gåva. Har egot verkligen gåvor

att ge, när det självt är en illusion och endast erbjuder illusionen

av gåvor?

9. Tänk på detta under den längre övningsstunden i dag. Tänk

också på de många former som illusionen om din funktion har

antagit i ditt sinne, och de många sätt som du försökte finna

frälsningen på under egots ledning. Fann du den? Blev du lycklig?

Gav de dig frid? Vi måste vara mycket ärliga i dag. Kom

ärligt ihåg resultaten, och tänk också på om det någonsin var förnuftigt

att förvänta sig lycka från någonting som egot någonsin

föreslog. Ändå är egot det enda alternativet till den Helige Andes

Röst.

10. Du kommer att lyssna på galenskap eller höra sanningen.

Försök att göra detta val medan du tänker på de premisser som

vår slutsats vilar på. Vi kan dela den här slutsatsen med varandra,

men inte någon annan. För Gud Själv delar den med oss.

Dagens tankegång är ytterligare ett gigantiskt steg mot att varsebli

det som är samma som detsamma, och det som är olikt som

olikt. På den ena sidan står alla illusioner. All sanning står på

den andra. Låt oss i dag försöka inse att endast sanningen är

sann

11. För de kortare övningarna, som skulle vara till mycket stor

hjälp om de gjordes två gånger i timmen i dag, föreslås den här

formen av tillämpning:

Min lycka och min funktion är ett, eftersom Gud har givit

mig båda.

Det kommer inte att ta mer än en minut, och förmodligen mindre,

att långsamt upprepa dessa ord och tänka på dem en liten

stund medan du säger dem.

Lämna ett svar