Dagens EKIMlektion 16 november

LEKTION 320

Min Fader ger all makt till mig.

1. Guds Son är obegränsad. Det finns inga gränser för hans styrka,

hans frid, hans glädje, inte heller för de egenskaper som hans

Fader gav honom när han skapades. Det han vill tillsammans

med sin Skapare och Förlossare måste ske. Hans heliga vilja kan

aldrig förnekas, eftersom hans Fader lyser över hans sinne, och

inför det lägger all den styrka och kärlek som finns på jorden och

i Himlen. Jag är den till vilken allt detta ges. Jag är den i vilken

makten i min Faders Vilja bor.

2. Din Vilja kan göra allt i mig, och sedan också utsträcka sig till hela

världen genom mig. Det finns ingen gräns för Din vilja. Och därför

har all makt givits till Din Son.

Lämna ett svar