Dagens EKIMlektion 25 januari

LEKTION 25

Jag vet inte vad någonting är till för.

1. Syfte är mening. Dagens tankegång förklarar varför ingenting

du ser betyder någonting. Du vet inte vad det är till för. Därför

är det meningslöst för dig. Allt är för ditt eget bästa. Detta är

vad det är till för; detta är dess syfte; detta är vad det betyder.

Det är genom att förstå detta som dina mål blir enhetliga. Det är

genom att förstå detta som det du ser får mening.

2. Du varseblir världen och allt i den som meningsfullt sett

utifrån egots mål. Dessa mål har ingenting med ditt eget bästa

att göra, eftersom egot inte är du. Denna falska identifikation gör

dig oförmögen att förstå vad någonting är till för. Följaktligen

kommer du med säkerhet att missbruka det. När du tror på detta,

kommer du att försöka dra tillbaka de mål du har tillskrivit

världen i stället för att göra ett försök att förstärka dem.

3. Ett annat sätt att beskriva de mål som du nu varseblir är att

säga att de alla handlar om “personliga“ intressen. Eftersom du

inte har några personliga intressen handlar dina mål faktiskt inte

om någonting. När du omhuldar dem har du därför inga mål

överhuvudtaget. Och därför vet du inte vad någonting är till för.

4. Innan du kan förstå något av dagens övningar är ytterligare en

tanke nödvändig. På de allra ytligaste nivåerna förstår du faktiskt

syftet. Likväl kan syfte inte förstås på dessa nivåer. Du

förstår till exempel att en telefon är till för att tala med någon

som inte fysiskt befinner sig i din omedelbara närhet. Det du inte

förstår är varför du vill nå honom. Och det är detta som gör din

kontakt med honom meningsfull eller ej.

5. Det är avgörande för din inlärning att du är villig att släppa de

mål som du har satt upp för allt. Insikten att de är meningslösa

snarare än “bra“ eller “dåliga“ är den enda vägen att uppnå

detta. Dagens tankegång är ett steg i den riktningen.

6. Sex övningsstunder är nödvändiga, var och en på två minuter.

Varje övningsstund bör inledas med att du långsamt upprepar

dagens tankegång, åtföljt av att du ser dig omkring och låter din

blick vila på det som råkar fånga din uppmärksamhet, nära eller

långt borta, “viktigt“ eller “oviktigt“, “mänskligt“ eller “icke

mänskligt“. Medan dina ögon vilar på varje objekt du väljer på

det sättet, säg till exempel:

Jag vet inte vad den här stolen är till för.

Jag vet inte vad den här pennan är till för.

Jag vet inte vad den här handen är till för.

Säg detta mycket långsamt utan att ta ögonen ifrån objektet förrän

du har avslutat formuleringen av det. Gå sedan vidare till

nästa objekt, och tillämpa dagens tankegång som tidigare.

Lämna ett svar