Dagens EKIMlektion 14 mars

LEKTION 73

Jag vill att ljuset blir till.

1. I dag skall vi tänka på den vilja du delar med Gud. Den är inte

detsamma som egots fåfänga önskningar ur vilka mörker och intet

uppstår. Den vilja du delar med Gud har skapelsens hela makt i

sig. Egots fåfänga önskningar delas inte med andra och har därför

inte någon makt överhuvudtaget. Egots önskningar är inte fåfänga

såtillvida att de kan göra en värld av illusioner i vilken din

övertygelse kan vara mycket stark. Men de är verkligen fåfänga

när det gäller skapelsen. De gör ingenting som är verkligt.

2. Fåfänga önskningar och agg är kompanjoner eller medarbetare

i att framställa bilden av den värld du ser. Egots önskningar gav

upphov till den, och egots behov av agg, som är nödvändigt för

att vidmakthålla den, befolkar den med skepnader som ser ut att

attackera dig och som kräver en “rättfärdig“ dom. Dessa skepnader

blir de mellanhänder som egot använder sig av för att köpslå

med agget. De står emellan din medvetenhet och dina bröders

verklighet. När du ser dem känner du varken dina bröder eller

ditt Själv.

3. Din vilja går förlorad för dig i denna egendomliga byteshandel

där skulden byts fram och tillbaka, och agget växer med varje

byte. Kan en sådan värld ha skapats av den Vilja Som Guds Son

delar med sin Fader? Skapade Gud katastrof åt Sin Son? Skapelsen

är Bådas gemensamma Vilja. Skulle Gud skapa en värld som

dödar Honom Själv?

4. I dag skall vi ännu en gång försöka nå den värld som överensstämmer

med din vilja. Ljuset finns i den eftersom den inte motsätter

sig Guds Vilja. Den är inte Himlen, men Himlens ljus lyser

över den. Mörkret har försvunnit. Egots fåfänga önskningar har

dragits tillbaka. Men ljuset som lyser över den här världen återspeglar

din vilja, och därför måste det vi skall leta efter finnas i dig.

5. Din bild av världen kan endast spegla det som finns inom dig.

Varken ljusets eller mörkrets källa går att finna utanför. Agget

förmörkar ditt sinne, och du ser ut över en förmörkad värld.

Förlåtelsen upphäver mörkret, och gör din vilja åter gällande,

och låter dig se en värld av ljus. Vi har upprepade gånger betonat

att aggets barriär är lätt att ta sig över, och kan inte stå emellan

dig och din frälsning. Skälet är mycket enkelt. Vill du verkligen vara i helvetet? Vill du verkligen gråta och lida och dö?

6. Glöm egots argument som försöker bevisa att allt detta verkligen

är Himlen. Du vet att det inte är så. Det kan inte vara detta

du vill ha. Det finns en punkt bortom vilken illusionerna inte

kan gå. Lidande är inte lycka, och det är lycka du verkligen vill

ha. Detta är i sanning din vilja. Och därför är frälsningen också

din vilja. Du vill lyckas med det vi försöker göra i dag. Vi tar

oss an det med din välsignelse och ditt glada samtycke.

7. Vi kommer att lyckas i dag om du kommer ihåg att du själv vill

ha frälsning. Du vill acceptera Guds plan eftersom du har del i

den. Du har ingen vilja som verkligen kan motsätta sig den, och

du vill inte heller göra det. Frälsningen är för dig. Mer än någonting

annat vill du ha friheten att minnas vem du verkligen är.

I dag är det egot som står maktlöst inför din vilja. Din vilja är

fri, och ingenting kan få makt över den.

8. Därför skall vi i dag ta oss an övningarna med glad tillförsikt,

förvissade om att vi kommer att finna det som det är din vilja att

finna, och komma ihåg det som det är din vilja att komma ihåg.

Inga fåfänga önskningar kan hålla oss tillbaka, inte heller vilseleda

oss med en illusion om styrka. Låt i dag din vilja ske, och

gör dig för alltid av med den vansinniga övertygelsen att det är

helvetet du väljer i stället för Himlen.

9. Vi kommer att börja våra längre övningsstunder med insikten

att Guds frälsningsplan, och endast Hans, är helt i överensstämmelse

med din vilja. Den är inte någon främmande makts syfte

som mot din vilja påtvingas dig. Den är det enda syftet här som

du och din Fader är fullkomligt överens om. Du kommer att lyckas

i dag, som är den tidpunkt som bestämts för Guds Sons befrielse

från helvetet och från alla fåfänga önskningar. Hans vilja är

nu återförd till hans medvetenhet. Han är just den här dagen

villig att se på ljuset i sig själv och bli räddad.

10. Efter att du har påmint dig själv om detta, och beslutat dig för

att klart komma ihåg din vilja, säg till dig själv vänligt men bestämt

och med lugn visshet

Jag vill att ljuset blir till. Låt mig se ljuset som återspeglar

Guds Vilja och min.

Låt sedan din vilja göra sig gällande, förbunden med Guds makt

och förenad med ditt Själv. Lämna resten av övningsstunden till

Deras vägledning. Förena dig med Dem när De visar vägen.

11. Ge under de kortare övningsstunderna återigen uttryck för det

du verkligen vill. Säg:

Jag vill att ljuset blir till. Mörker är inte min vilja.

Detta bör upprepas flera gånger i timmen. Det är emellertid

synnerligen viktigt att omedelbart tillämpa dagens tankegång i

den här formen när du frestas att känna agg av något slag. Detta

kommer att hjälpa dig att släppa agget i stället för att omhulda

det och gömma det i mörkret.

Lämna ett svar