Dagens EKIMlektion 20 oktober

LEKTION 293

All rädsla är borta och endast kärleken är här.

1. All rädsla är borta, eftersom dess källa är har försvunnit och alla

dess tankar med den. Kärleken förblir det enda tillstånd i nuet

vars Källa är här i evigheters evighet. Kan världen tyckas ljus

och klar och trygg och välkomnande, med alla mina misstag i det

förgångna som tynger den, och visar mig förvrängda former av

rädsla? Ändå är kärleken uppenbar i nuet, och dess verkningar

tydliga. Hela världen strålar i återspeglingen av dess heliga ljus,

och jag varseblir en förlåten värld till sist.

2. Fader, låt inte Din heliga värld undgå min syn i dag. Låt inte heller

mina öron vara döva för alla de lovsånger av tacksamhet som världen

sjunger under rädslans ljud. Det finns en verklig värld som nuet håller

trygg från alla misstag i det förgångna. Och endast denna värld vill jag

se inför mina ögon i dag.

Lämna ett svar