Dagens EKIMlektion 9 juli

LEKTION 190

Jag väljer Guds glädje i stället för smärta.

1. Smärta är ett felaktigt perspektiv. När den upplevs i någon form, är den ett bevis på självbedrägeri. Den är inte ett faktum överhuvudtaget. Det finns ingen form som den antar som inte kommer att försvinna om den ses på rätt sätt. För smärta förkunnar att Gud är grym. Hur skulle den kunna vara verklig i någon form? Den vittnar om Gud Faderns hat mot Sin Son, om den syndfullhet Han ser i honom, och Hans vansinniga längtan efter hämnd och död.

2. Kan sådana projektioner bekräftas? Kan de vara någonting annat än helt och hållet falska? Smärta är bara ett vittnesbörd om Sonens misstag i fråga om vad han tror att han är. Den är en dröm om våldsam vedergällning för ett brott som inte kunde ha begåtts; för en attack på det som är helt oantastligt. Den är en mardröm om att bli övergiven av en Evig Kärlek Som inte skulle kunna lämna den Son som Den skapade utifrån kärlek.

3. Smärta är ett tecken på att illusioner härskar i stället för sanningen. Den visar på att Gud förnekas, förväxlas med rädsla, varseblivs som galen, och ses som förrädare mot Sig Själv. Om Gud är verklig, finns det ingen smärta. Om smärtan är verklig, finns det ingen Gud. För hämnd är inte del av kärleken. Och rädslan, som förnekar kärleken och använder smärtan som bevis på att Gud är död, har visat att döden har segrat över livet. Kroppen är Guds Son, förgänglig i döden, lika dödlig som den Fader Som han har dräpt.

4. Frid över sådan dårskap! Tiden är inne för att skratta åt sådana vansinniga föreställningar. Det är inte nödvändigt att tänka på dem som grymma brott, eller hemliga synder med allvarliga konsekvenser. Vem, förutom en galning, skulle kunna se dem som orsak till någonting? Deras vittnesbörd, smärtan, är lika galen som de, och inte mer att vara rädd för än de vansinniga illusioner som den skyddar, och försöker påvisa att de fortfarande måste vara sanna.

5. Det är bara dina tankar som orsakar dig smärta. Ingenting utanför ditt sinne kan såra eller skada dig på något sätt. Det finns ingen orsak utanför dig själv som kan nå ner och göra dig beklämd. Ingen annan än du själv påverkar dig. Det finns ingenting i världen som har makt att göra dig sjuk eller ledsen, svag eller bräcklig. Utan det är du som har makt att härska över alla ting du ser, enbart genom att känna igen vad du är. När du varseblir harmlösheten i dem, kommer de att acceptera din heliga vilja som sin. Och det som sågs som skrämmande blir nu en källa av oskuld och helighet.

6. Min helige broder, tänk på detta en stund: Den värld du ser gör ingenting. Den har inga verkningar överhuvudtaget. Den representerar bara dina tankar. Och den kommer att förändras helt när du bestämmer dig för att ändra ditt sinne, och väljer Guds glädje som det som du verkligen vill ha. Ditt Själv strålar i denna heliga glädje, oförändrat, oföränderligt och oförändringsbart för alltid och för evigt. Och skulle du neka ett litet hörn av ditt sinne dess eget arv, och behålla det som ett sjukhus för smärta; en sjuk plats dit allt levande till sist måste komma för att dö?

7. Det kanske kan verka som om världen förorsakar dig smärta. Och ändå har världen, som är orsakslös, ingen makt att vara orsak till någonting. Som en verkan kan den inte åstadkomma verkningar. Som en illusion är den det du vill att den skall vara. Dina fåfänga önskningar representerar dess smärtor. Dina egendomliga begär ger den onda drömmar. Dina tankar på döden sveper in den i rädsla, medan den lever i din vänliga förlåtelse.

8. Smärta är tanken på ondska som tagit form, och som ställer till med förödelse i ditt heliga sinne. Smärta är den lösen du med glädje har betalat för att inte vara fri. I smärtan förvägras Gud den Son som Han älskar. I smärtan tycks rädslan triumfera över kärleken, och tiden ersätta evigheten och Himlen. Och världen blir en grym och bitter plats där sorgen härskar och små glädjeämnen ger vika för den ohyggliga smärtans ursinniga angrepp som väntar på att låta all glädje sluta i förtvivlan.

9. Lägg ner dina vapen och kom utan försvar till den tysta plats där Himlens frid till sist håller allt i stillhet. Lägg undan alla tankar på fara och rädsla. Låt ingen attack komma med dig in. Lägg ner dömandets grymma svärd som du håller mot strupen, och lägg åt sidan de förintande angrepp med vilka du försöker dölja din helighet.

10. Här kommer du att förstå att det inte finns någon smärta. Här tillhör Guds glädje dig. Detta är dagen när det är dig förunnat att förstå lektionen som innehåller frälsningens hela makt. Den lyder: Smärta är illusion; glädje verklighet. Smärta är bara sömn; glädje är uppvaknande. Smärta är villfarelse; endast glädje är sanning.

11. Och så gör vi återigen det enda val som någonsin kan göras; vi väljer mellan illusioner och sanningen, mellan smärta och glädje, mellan helvete och Himmel. Låt vår tacksamhet mot vår Lärare fylla våra hjärtan, när det står oss fritt att välja vår glädje i stället för smärta, vår helighet i stället för synd, Guds frid i stället för konflikt, och Himlens ljus i stället för världens mörker.

Lämna ett svar