Dagens EKIMlektion 27 april

Dagens EKIMlektion 27 April

LEKTION 117

Att repetera morgon och kväll:

1. (103) Gud, som är Kärlek, är också lycka.

Låt mig minnas att kärlek är lycka, och att ingenting annat

skänker glädje. Och därför väljer jag att inte behålla några

ersättningar för kärleken.

2. (104) Jag söker endast det som i sanning tillhör mig.

Kärleken, liksom glädjen, är mitt arv. De är de gåvor som

min Fader gav mig. Jag kommer att acceptera allt som i sanning

är mitt.

3. Varje hel timme:

Gud som är Kärlek är också lycka.

Varje halv timme:

Jag söker endast det som i sanning tillhör mig.

Lämna ett svar