Dagens EKIMlektion 24 Augusti

LEKTION 236

Jag råder över mitt sinne, som jag

ensam måste råda över.

1. Jag har ett rike som jag måste råda över. Ibland verkar det som

om jag inte alls är dess kung. Det tycks dominera mig, och tala

om för mig vad jag skall tänka, och vad jag skall göra och känna.

Och ändå har det givits till mig för att tjäna vilket syfte som jag

än varseblir i det. Mitt sinne kan endast tjäna. I dag står det till

den Helige Andes tjänst, så att Han kan använda det så som Han

anser är rätt. På så sätt styr jag mitt sinne, som endast jag kan råda

över. Och på så sätt befriar jag det, så att det kan göra Guds Vilja.

2. Fader, mitt sinne är öppet för Dina Tankar, och stängt i dag för varje

tanke som inte är Din. Jag råder över mitt sinne, och erbjuder det till

Dig. Acceptera min gåva, för den är Din till mig.

Lämna ett svar