Dagens EKIMlektion 27 mars

LEKTION 86

Dessa tankegångar repeteras i dag:

1. (71) Endast Guds frälsningsplan kommer att fungera.

Det är vettlöst av mig att febrilt söka efter frälsningen. Jag har

sett den hos många människor och i många ting, men när jag försökte

nå den fanns den inte där. Jag tog miste på var den finns.

Jag tog miste på vad den är. Jag vill inte längre söka förgäves.

Endast Guds frälsningsplan kommer att fungera. Och jag kommer

att glädjas eftersom Hans plan aldrig kan misslyckas.

2. Här är några förslag på former för en specifik tillämpning av

den här tankegången:

Guds frälsningsplan kommer att rädda mig från min varseblivning

av detta.

Detta är inget undantag i Guds plan för min frälsning.

Låt mig endast varsebli detta i ljuset av Guds frälsningsplan.

3. (72) Att hysa agg är en attack på Guds frälsningsplan.

Att hysa agg är ett försök att bevisa att Guds frälsningsplan inte

kommer att fungera. Likväl är det endast Hans plan som kommer

att fungera. Genom att hysa agg utestänger jag därför mitt

enda hopp om frälsning från min medvetenhet. Jag vill inte

längre motverka mitt eget bästa på detta vansinniga sätt. Jag vill

acceptera Guds frälsningsplan och vara lycklig.

4. Specifika tillämpningar av den här tankegången kan göras i

dessa former:

Jag väljer mellan felaktig varseblivning och frälsning när jag ser

på detta.

Om jag ser något skäl till agg i detta, kommer jag inte att se skälen

till min frälsning.

Detta manar till frälsning, inte till attack.

Lämna ett svar