Dagens EKIMlektion 20 april

LEKTION 110

Jag är som Gud skapade mig.

1. Vi kommer att upprepa dagens tankegång då och då. För denna

enda tanke skulle räcka för att rädda dig och världen, om du

trodde att den är sann. Att den är sann skulle innebära att du

inte har gjort några förändringar i dig själv som är verkliga, inte

heller förändrat universum så att det som Gud skapade blivit

ersatt av rädsla och ondska, förtvivlan och död. Om du förblir

som Gud skapade dig har din rädsla ingen mening, ondska är

inte verklig och förtvivlan och död existerar inte.

2. Dagens tankegång är därför allt du behöver för att låta

fullständig rättelse hela ditt sinne, och ge dig fullkomligt sant

seende som kommer att hela alla de misstag som något sinne någon

gång eller någonstans gjort. Den räcker för att hela det förgångna

och befria framtiden. Den räcker för att låta nuet accepteras

som det är. Den räcker för att låta tiden bli det medel genom

vilket hela världen lär sig undkomma tiden, och varje förändring

som tidens gång tycks föra med sig.

3. Om du förblir som Gud skapade dig kan skenbilder inte ersätta

sanningen, hälsa kan inte förvandlas till sjukdom, inte heller

kan död ersätta liv eller rädsla kärlek. Ingenting av detta har

hänt, om du förblir som Gud skapade dig. Du behöver ingen annan

tanke än just denna enda tanke för att låta förlossningen

komma och lysa upp världen och befria den från det förgångna.

4. Med denna enda tanke görs hela det förgångna ogjort; nuet

räddas så att det tyst kan utsträcka sig in i en tidlös framtid. Om

du är som Gud skapade dig, då har det inte funnits någon separation

mellan ditt sinne och Hans, ingen splittring mellan ditt

sinne och andra sinnen, och bara enhet i ditt eget.

5. Den helande kraften i dagens tankegång är gränslös. Den är

alla miraklers födelseplats, den store återställaren av sanningen

till världens medvetenhet. Öva dagens tankegång med tacksamhet.

Detta är sanningen som kommer att göra dig fri. Detta är

sanningen som Gud har lovat dig. Detta är Ordet i vilket all sorg

upphör.

6. Börja dina fem minuter långa övningsstunder med detta citat

från textboken:

Jag är som Gud skapade mig. Hans Son kan inte lida.

Och jag är Hans Son.

7. Försök sedan att med detta uttalande fast förankrat i ditt sinne

upptäcka det Själv i ditt sinne Som är Guds helige Son.

8. Sök Honom inom dig som är Kristus i dig, Guds Son och världens

broder; Frälsaren Som för evigt har frälsts, med makt att

frälsa alla som rör vid Honom, om än aldrig så lätt, och som frågar

efter Ordet som talar om för honom att han är Hans broder.

9. Du är som Gud skapade dig. Ära ditt Själv i dag. 3Låt inte de

avgudabilder som du har gjort för att de skulle vara Guds Son i

stället för det han är dyrkas i dag. Djupt i ditt sinne väntar den

helige Kristus i dig på att du skall erkänna Honom som dig. Och

du är förlorad och känner inte dig själv så länge som Han inte

erkänns och är okänd.

10. Sök Honom i dag, och finn Honom. Han kommer att vara din

Frälsare från alla de avgudar du har gjort. För när du finner Honom

kommer du att förstå hur värdelösa dina avgudar är, och

hur falska de bilder är som du trodde var du. I dag tar vi ett stort

steg fram mot sanningen genom att släppa avgudarna och öppna

våra händer och hjärtan och sinnen för Gud i dag.

11. Vi skall komma ihåg Honom hela dagen med tacksamma hjärtan

och kärleksfulla tankar till alla som möter oss i dag. För det

är på så sätt vi minns Honom. Och för att påminna oss om Hans

Son, vårt heliga Själv, Kristus i var och en av oss, skall vi säga:

Jag är som Gud skapade mig.

Låt oss förkunna denna sanning så ofta vi kan, Detta är Guds

Ord som gör dig fri. Detta är nyckeln som öppnar Himlens port,

och låter dig gå in i Guds frid och Hans evighet.

Lämna ett svar