Dagens EKIMlektion 12 September

LEKTION 255

Den här dagen väljer jag att tillbringa i fullkomlig frid.

1. För mig ser det inte ut som att jag skulle kunna välja att enbart ha

frid i dag. Och likväl försäkrar min Gud mig att Hans Son är

som Han Själv. Låt mig den här dagen ha tilltro till Honom Som

säger att jag är Guds Son. Och låt den frid som jag väljer skall

vara min i dag vittna om sanningen i det Han säger. Guds Son

kan inte ha några bekymmer, och måste för evigt förbli i Himlens

frid. I Hans Namn ägnar jag den här dagen åt att finna det som

är min Faders Vilja för mig, och acceptera det som mitt, och ge

det till min Faders alla Söner liksom också till mig.

2. Och på detta sätt, min Fader, vill jag tillbringa den här dagen tillsammans med Dig. Din Son har inte glömt Dig. Den frid Du gav honom finns fortfarande i hans sinne, och det är där jag väljer att tillbringa den här dagen.

Lämna ett svar