Dagens EKIMlektion 10 februari

LEKTION 41

Gud går med mig vart jag än går.

1. Dagens tankegång kommer så småningom att fullständigt

övervinna den känsla av ensamhet och övergivenhet som alla de

separerade upplever. Depression är en oundviklig följd av separationen.

Det är också ängslan, oro, en djup känsla av hjälplöshet,

förtvivlan, lidande och en intensiv rädsla för förlust.

2. De separerade har uppfunnit många “botemedel“ för det som

de tror är “världens sjukdomar“. Men det enda de inte gör är att

ifrågasätta problemets verklighet. Likväl kan dess verkningar

inte botas eftersom problemet inte är verkligt. Tankegången i

dag har makten att för evigt göra slut på all denna dårskap. Och

dårskap är det, trots de allvarliga och tragiska former den kan

anta.

3. Djupt inkom dig finns allt som är fullkomligt, färdigt att stråla

genom dig och ut i världen. Det kommer att bota all sorg och

smärta och rädsla och förlust, eftersom det kommer att hela sinnet

som trodde att dessa ting var verkliga, och som led på grund

av sin lojalitet mot dem.

4. Du kan aldrig berövas din fullkomliga helighet eftersom dess

Källa går med dig vart du än går. Du kan aldrig lida eftersom

Källan till all glädje går med dig vart du än går. Du kan aldrig

vara ensam eftersom Källan till allt liv går med dig vart du än

går. Ingenting kan förstöra din sinnesfrid eftersom Gud går med

dig vart du än går.

5. Vi förstår att du inte tror på allt detta. Hur skulle du kunna

göra det, när sanningen ligger gömd djupt inom dig under ett

tungt moln av vansinniga tankar, täta och fördunklande men

som likväl står för allt du ser? I dag kommer vi att göra vårt första

verkliga försök att komma förbi detta mörka och tunga moln,

och ta oss igenom det till ljuset bortom.

6. I dag kommer det bara att vara en enda lång övningsstund.

Sätt dig stilla på morgonen, om möjligt så snart du har stigit

upp, under ungefär tre till fem minuter med slutna ögon. Upprepa

dagens tankegång mycket långsamt när du börjar övningsstunden.

Gör sedan ingen ansträngning att tänka på någonting.

Försök i stället att få en känsla av att du vänder dig inåt, förbi

världens alla fåfänga tankar. Försök att tränga mycket djupt in i

ditt eget sinne, och hålla det fritt från alla tankar som skulle

kunna avleda din uppmärksamhet.

7. Du kan upprepa tankegången då och då om du tycker det är

till hjälp. Men försök framför allt att sjunka djupt ner i ditt inre,

bort från världen och världens alla dåraktiga tankar. Du försöker

nå förbi alla dessa ting. Du försöker lämna alla skenbilder och

närma dig verkligheten.

8. Det är helt möjligt att nå Gud. Det är faktiskt mycket lätt,

eftersom det är det mest naturliga i världen. Du skulle till och

med kunna säga att det är det enda naturliga i världen. Vägen

kommer att öppna sig om du tror att det är möjligt. Den här övningen

kan föra med sig många häpnadsväckande resultat till

och med vid första försöket, och förr eller senare lyckas den alltid.

Vi kommer att gå in i den här sortens övning mer i detalj

allteftersom vi går vidare. Men den kommer aldrig att misslyckas

helt, och ögonblicklig framgång är möjlig.

9. Använd dagens tankegång ofta under hela dagen, och upprepa

den mycket långsamt, helst med slutna ögon. Tänk på vad du

säger; vad orden innebär. Koncentrera dig på den helighet de

tillskriver dig; på det aldrig svikande sällskap som är ditt; på det

fullständiga beskydd som omger dig.

10. Du kan förvisso tillåta dig att skratta åt skrämmande tankar

när du kommer ihåg att Gud går med dig vart du än går.

Lämna ett svar