Dagens EKIMlektion 3 april

Lektion 93

Ljus och glädje och frid bor i mig.

1. Du tror att du är ondskans, mörkrets och syndens hem. Du tror

att om någon skulle kunna se sanningen om dig skulle han känna

avsky och rygga tillbaka från dig som från en giftig orm. Du tror

att om det som är sant i fråga om dig skulle avslöjas för dig,

skulle du gripas av en sådan fasa att du skulle störta dig i döden

för egen hand, eftersom det skulle vara omöjligt att leva vidare

efter att ha sett detta.

2. Dessa övertygelser är så djupt rotade att det är svårt att hjälpa

dig att inse att de inte har någon som helst grund. Att du har

begått misstag är uppenbart. Att du har sökt frälsning på ett

egendomligt sätt; att du har blivit vilseledd, själv har vilselett och

varit rädd för dåraktiga fantasier och grymma drömmar; och att

du har underkastat dig avgudar gjorda av stoft − allt detta är sant

på grund av det som du nu tror på.

3. I dag ifrågasätter vi detta, inte utifrån vad du tror, utan från en

helt annan referenspunkt, där sådana fåfänga tankar är meningslösa.

Dessa tankar är inte i överensstämmelse med Guds Vilja.

Dessa underliga övertygelser delar Han inte med dig. Detta är

tillräckligt för att bevisa att de är felaktiga, men du varseblir inte

att det är så.

4. Varför skulle du inte bli överlycklig över att bli försäkrad om

att allt det onda som du tror att du gjorde aldrig har gjorts, att

alla dina synder ingenting är, att du är lika ren och helig som du

skapades, och att ljus och glädje och frid bor i dig? Din bild av

dig själv kan inte stå emot Guds Vilja. Du tror att detta är döden,

men det är livet. Du tror att du tillintetgörs, men du räddas.

5. Det själv som du gjorde är inte Guds Son. Därför existerar inte

detta själv överhuvudtaget. Och allt som det tycks göra och

tänka betyder ingenting. Det är varken ont eller gott. Det är

overkligt, och ingenting annat. Det strider inte med Guds Son.

Det skadar honom inte, inte heller attackerar det hans frid. 8Det

har inte förändrat skapelsen, inte heller reducerat evig syndfrihet

till synd, och kärlek till hat. Vilken makt kan detta själv, som du

har gjort, besitta, när det står i strid med Guds Vilja?

6. Din syndfrihet garanteras av Gud. Om och om igen måste

detta upprepas, tills det accepteras. Det är sant. Din syndfrihet

garanteras av Gud. Ingenting kan röra den, eller förändra det

som Gud skapade som evigt. Det själv du gjorde, ondskefullt

och fullt av synd, är meningslöst. Din syndfrihet garanteras av

Gud, och ljus och glädje och frid bor i dig.

7. För frälsningen är det nödvändigt att du bara accepterar en

enda tanke; – du är som Gud skapade dig, inte det som du gjorde

dig själv till. Vad ont du än kan tro att du har gjort, är du som

Gud skapade dig. Vilka misstag du än har begått, är sanningen

om dig oförändrad. Skapelsen är evig och oföränderlig. Din

syndfrihet garanteras av Gud. Du är och kommer för evigt att

vara exakt som du skapades. Ljus och glädje och frid bor i dig

eftersom Gud lade ner dem där.

8. Börja dagens längre övningsstunder, som skulle vara mest

givande om de gjordes under de första fem minuterna av varje

vaken timme, med att fastslå sanningen om din skapelse:

Ljus och glädje och frid bor i mig.

Min syndfrihet garanteras av Gud.

Lägg sedan undan dina dåraktiga självbilder, och ägna resten av

övningsstunden åt att försöka uppleva det som Gud har givit dig

i stället för det som du har bestämt för dig själv.

9. Du är det som Gud skapade, eller det du gjorde. Ett Själv är

sant; det andra finns inte. Försök att uppleva enheten i ditt enda

Själv. Försök att uppskatta Dess helighet och den Kärlek ur Vilken

Det skapades. Försök att inte vara ett hinder för det Själv Gud

skapade som du genom att dölja Dess majestät bakom de små avgudarna

av ondska och syndighet som du har gjort för att ersätta

Det. Låt Det få komma till det som är Dess Eget. Här är du; detta

är Du. Och ljus och glädje och frid bor i dig eftersom det är så.

10. Du kanske inte är villig eller ens har möjlighet att använda de

första fem minuterna av varje timme till dessa övningar. Men

försök att göra dem när du kan. Kom åtminstone ihåg att upprepa

dessa tankar varje timme:

Ljus och glädje och frid bor i mig.

Min syndfrihet garanteras av Gud.

Försök sedan att ägna åtminstone ungefär en minut åt att sluta

ögonen och att förstå att detta är ett tillkännagivande av sanningen

om dig.

11. Om det skulle uppstå en situation som tycks störa dig, jaga då

snabbt bort illusionen av rädsla genom att upprepa dessa tankar

igen. Om du skulle frestas att bli förargad på någon, säg då tyst

till honom:

Ljus och glädje och frid bor i dig.

Din syndfrihet garanteras av Gud.

Du kan göra mycket för världens frälsning i dag. Du kan göra

mycket i dag som kan föra dig närmare den roll i frälsningen som

Gud har tilldelat dig. Och du kan göra mycket i dag för att

övertyga ditt sinne om att dagens tankegång verkligen är sann.

Lämna ett svar