Dagens EKIMlektion 15 september

LEKTION 258

Låt mig minnas att mitt mål är Gud.

1. Allt som behövs är att öva vårt sinne i att förbise alla vettlösa små

mål, och att minnas att vårt mål är Gud. Minnet av Honom

ligger gömt i vårt sinne, dolt endast av våra meningslösa små

mål som inte erbjuder någonting, och som inte existerar. Skall vi

fortsätta att tillåta att Guds nåd lyser utan att vi är medvetna om

den, medan världens leksaker och grannlåt eftertraktas i stället?

Gud är vårt enda mål, vår enda Kärlek. Vi har inget annat mål

än att minnas Honom.

2. Vårt mål är endast att följa vägen som leder till Dig. Vi har inget

annat mål än detta. Vad annat skulle vi kunna önska än att minnas

Dig? Vad annat skulle vi kunna söka efter än vår Identitet?

Lämna ett svar