Dagens EKIMlektion 5 februari

LEKTION 36

Min helighet omsluter allt jag ser.

1. Dagens tankegång utvidgar gårdagens från den som varseblir till

det som varseblivs. Du är helig därför att ditt sinne är del av

Guds. Och eftersom du är helig måste även ditt seende vara heligt.

“Syndfri“ betyder utan synd. Du kan inte vara utan synd

lite grann. Du är antingen utan synd eller ej. Om ditt sinne är

del av Guds måste du vara utan synd, för annars skulle en del av

Hans Sinne vara syndigt. Ditt seende hör ihop med Hans helighet,

inte med ditt ego, och därför inte med din kropp.

2. Fyra tre till fem minuters övningsstunder behövs i dag. Försök

att fördela dem någorlunda jämnt, och gör de kortare tillämpningarna

ofta för att bevara ditt beskydd hela dagen. De längre

övningsstunderna bör anta den här formen:

3. Slut först ögonen och upprepa långsamt dagens tankegång

flera gånger. Öppna sedan ögonen och se dig mycket långsamt

omkring, och tillämpa tankegången specifikt på allt du lägger

märke till vid din flyktiga granskning. Säg till exempel:

Min helighet omsluter den där mattan.

Min helighet omsluter den där väggen.

Min helighet omsluter dessa fingrar.

Min helighet omsluter den där stolen.

Min helighet omsluter den där kroppen.

Min helighet omsluter den här pennan.

Slut ögonen flera gånger under de här övningsstunderna och

upprepa tankegången för dig själv. Öppna sedan ögonen och

fortsätt som tidigare.

4. Under de kortare övningsstunderna skall du sluta ögonen och

upprepa tankegången; se dig omkring medan du åter upprepar

den: och avsluta med ytterligare en upprepning med slutna ögon.

Alla tillämpningar skall naturligtvis göras mycket långsamt,

med så lite ansträngning som möjligt och utan brådska.

Lämna ett svar