Dagens EKIMlektion 28 Augusti

LEKTION 240

Rädsla är inte rättfärdigad i någon form.

1. Rädsla är villfarelse. Den vittnar om att du har sett dig själv så

som du aldrig skulle kunna vara, och därför ser på en värld som

är omöjlig. Inte ett enda ting i den här världen är sant. Det

spelar ingen roll i vilken form det kan visa sig. Det bär endast

vittnesbörd om dina egna illusioner om dig själv. Låt oss inte

vilseledas i dag. Vi är Guds Söner. Det finns ingen rädsla i oss,

för var och en av oss är en del av Kärleken Själv.

2. Så dåraktiga våra rädslor är! Skulle Du tillåta Din Son att lida? Ge

oss tillförsikt i dag så att vi kan känna igen Din Son och släppa honom

fri. Låt oss förlåta honom i Ditt Namn, så att vi kan förstå hans

helighet och känna den kärlek för honom som också är Din Egen.

Lämna ett svar