Dagens EKIMlektion 8 februari

LEKTION 39

Min helighet är min frälsning.

1. Om skuld är helvetet, vad är då dess motsats? I likhet med

textboken, för vilken den här arbetsboken skrevs, är tankegångarna

som används vid övningarna mycket enkla, mycket tydliga

och helt entydiga. Vi befattar oss varken med intellektuella bedrifter

eller med logiska påhitt. Vi ägnar oss enbart åt det

mycket uppenbara som har blivit förbisett i de moln av komplexitet

som du tror att du tänker i.

2. Om skuld är helvetet, vad är då dess motsats? Detta kan väl

inte vara svårt. Den tvekan du kanske känner när du skall svara

beror inte på frågans tvetydighet. Men tror du att skuld är helvetet?

Om du gjorde det, skulle du genast se hur tydlig och enkel

textboken är, och du skulle inte behöva någon arbetsbok överhuvudtaget.

Ingen behöver öva för att få det som redan är hans.

3. Vi har redan sagt att din helighet är världens frälsning. Hur är

det med din egen frälsning? Du kan inte ge det du inte har. En

frälsare måste vara frälst. Hur skulle han annars kunna lära ut

frälsning? Dagens övningar gäller dig, när du inser att din frälsning

är avgörande för världens frälsning. När du tillämpar övningarna

på din värld är det till nytta för hela världen.

4. Din helighet är svaret på varje fråga som någonsin har ställts,

ställs nu eller kommer att ställas i framtiden. Din helighet innebär

slutet på skulden, och därför slutet på helvetet. Din helighet

är världens frälsning, och din egen. Hur skulle du, som din helighet

tillhör, kunna uteslutas från den? Gud känner inte till

ohelighet. Kan det vara så att Han inte känner Sin Son?

5. Fem hela minuter tillråds för dagens fyra längre övningsstunder,

och längre och oftare förekommande övningsstunder uppmuntras.

Om du vill göra fler än det minimum som behövs

rekommenderas fler snarare än längre övningar, även om båda

tillråds.

6. Börja övningsstunderna som vanligt med att upprepa dagens

tankegång för dig själv. Sök sedan, med slutna ögon, efter dina

kärlekslösa tankar i vilken form de än uppenbarar sig; obehag,

depression, vrede, rädsla, oro, attack, otrygghet och så vidare.

Vilken form de än antar är de kärlekslösa och därför skrämmande.

Och därför är det från dem som du behöver frälsas.

7. Specifika situationer, händelser eller personer som du associerar

med kärlekslösa tankar av varje slag är lämpliga objekt för

dagens övningar. Det är absolut nödvändigt för din frälsning att

du ser dem på ett annat sätt. Och det är din välsignelse av dem

som kommer att frälsa dig och ge dig sant seende.

8. Sök långsamt i ditt sinne efter varje tanke som står emellan dig

och din frälsning, utan att göra något medvetet urval och utan att

överdrivet betona någon särskild. Tillämpa dagens tankegång

på var och en av dem på det här sättet:

Mina kärlekslösa tankar om ______ håller mig kvar i helvetet.

Min helighet är min frälsning.

9. Du kanske tycker att de här övningsstunderna blir lättare om du

blandar dem med flera korta stunder under vilka du bara långsamt

upprepar dagens tankegång för dig själv några gånger. Du

kanske också tycker att det är till hjälp att inkludera några korta

stunder när du bara slappnar av och inte tycks tänka på någonting.

Att behålla koncentrationen är mycket svårt i början. Det

kommer att bli mycket lättare allteftersom ditt sinne blir mer disciplinerat

och mindre benäget att låta sig distraheras.

10. Under tiden bör du känna att det står dig fritt att börja variera

övningsstunderna i den form som tilltalar dig. Men ändra inte

själva tankegången när du varierar metoden för att tillämpa den.

Hur du än väljer att använda den, bör tankegången uttryckas så

att dess mening är att din helighet är din frälsning. Avsluta varje

övningsstund med att ännu en gång upprepa tankegången i dess

ursprungliga form och lägg till:

Om skuld är helvetet, vad är då dess motsats?

11. Under de kortare tillämpningarna som bör göras tre eller fyra

gånger i timmen och om möjligt oftare, kan du ställa dig själv

den här frågan, upprepa dagens tankegång, och helst göra bådadera.

Om du frestas är en särskilt användbar form av tankegången:

Min helighet är min frälsning från detta.

Lämna ett svar