Dagens EKIMlektion 23 april

LEKTION 113

Att repetera morgon och kväll:

1. (95) Jag är ett enda Själv, förenad med min Skapare.

Stillhet och fullkomlig frid tillhör mig eftersom jag är ett

enda Själv, fullständigt hel, och ett med hela skapelsen och

med Gud.

2. (96) Frälsningen kommer från mitt enda Själv.

Från mitt enda Själv, Vars kunskap ännu finns kvar i mitt

sinne, ser jag Guds fullkomliga plan för min frälsning fullkomligt

fullbordad.

3. Varje hel timme:

Jag är ett enda Själv, förenad med min Skapare.

Varje halv timme:

Frälsningen kommer från mitt enda Själv.

Lämna ett svar