Dagens EKIMlektion 11 mars

LEKTION 70

Min frälsning kommer från mig.

1. Ingen frestelse är någonting annat än en form av den grundläggande

frestelsen att inte tro på dagens tankegång. Frälsningen

tycks komma från alla håll förutom från dig. Detsamma gäller

också för källan till skulden. Du ser varken skuld eller frälsning

som någonting som finns i ditt eget sinne, och inte någon

annanstans. När du inser att all skuld endast är en uppfinning

av ditt sinne, inser du också att skuld och frälsning måste finnas

på samma plats. När du förstår detta har frälsningen kommit till

dig.

2. Det skenbara priset för att acceptera dagens tankegång är

detta: det innebär att ingenting utanför dig kan rädda dig; ingenting

utanför dig kan skänka dig frid. Men det innebär också att

ingenting utanför dig kan skada dig, eller störa din frid eller göra

dig upprörd på något sätt. Dagens tankegång överlämnar ansvaret

för universum åt dig, dit du hör på grund av det du är. Detta

är ingen roll som kan accepteras delvis. Och du måste väl börja

förstå att det är frälsning att acceptera den.

3. Men det kanske inte står klart för dig varför insikten att skulden

finns i ditt eget sinne för med sig insikten att även frälsningen

finns där. Gud skulle inte ha satt in botemedlet mot

sjukdomen där det inte kan hjälpa. Det är så ditt sinne har fungerat,

men knappast Hans. Han vill att du skall bli helad, och

därför har Han bevarat Källan till helandet där behovet av helande

finns.

4. Du har försökt göra det rakt motsatta, och på alla sätt försökt,

hur förvrängt och fantastiskt det än kunde vara, att skilja helandet

från den sjukdom som det var ämnat för, och på så sätt behålla

sjukdomen. Ditt syfte var att se till att helande inte skedde.

Guds syfte var att se till att det skedde.

5. I dag skall vi öva oss i insikten att Guds Vilja och vår verkligen

är densamma ifråga om detta. Gud vill att vi skall bli helade, och

vi vill egentligen inte vara sjuka, eftersom det gör oss olyckliga.

Därför är vi faktiskt överens med Gud när vi accepterar dagens

tankegång. Han vill inte att vi skall vara sjuka. Det vill inte vi

heller. Han vill att vi skall bli helade. Det vill vi också.

6. Vi är redo för två längre övningsstunder i dag, som båda bör

vara ungefär tio till femton minuter långa. Vi kommer emellertid

fortfarande att låta dig bestämma när du skall göra dem. Vi

kommer att följa denna praxis under ett antal lektioner, och det

skulle även den här gången vara bra att i förväg bestämma den

tidpunkt som skulle vara lämplig att avsätta för varje övningsstund,

och sedan hålla fast vid dina egna beslut så troget som

möjligt.

7. Börja de här övningsstunderna med att upprepa tankegången

för i dag, och lägg till några ord som ger uttryck för din insikt att

frälsningen inte kommer från någonting utanför dig. Du kan

säga så här:

Min frälsning kommer från mig. Den kan inte komma från

något annat håll.

Ägna sedan några minuter åt att med slutna ögon på nytt gå igenom

några av de yttre omständigheter där du i det förgångna har

sökt efter frälsning; − hos andra personer, i ägodelar, i olika situationer

och händelser, och i självbilder som du har försökt göra

verkliga. Inse att den inte finns där, och säg till dig själv:

Min frälsning kan inte komma från något av dessa ting.

Min frälsning kommer från mig och endast från mig.

8. Nu kommer vi återigen att försöka nå ljuset i dig, som finns där

din frälsning är. Du kan inte finna den i molnen som omger ljuset,

och det är i dem som du har sökt efter den. Den finns inte

där. Den finns bakom molnen och i ljuset bortom. Kom ihåg att

du måste ta dig igenom molnen innan du kan nå ljuset. Men

kom också ihåg att du aldrig har funnit någonting som varade,

eller som du ville ha, i de molnformationer som du föreställde

dig.

9. Eftersom alla illusioner om frälsningen har svikit dig, vill du

säkerligen inte stanna kvar i molnen och förgäves söka efter avgudar

där, när du så lätt kan gå vidare in i den verkliga frälsningens

ljus. Försök att komma förbi molnen med de medel som

passar dig. Och om det hjälper dig, tänk dig då att jag håller dig

i handen och leder dig. Och jag försäkrar dig att detta inte kommer

att vara någon tom fantasi.

10. Påminn dig under de korta och många övningsstunderna i dag

om att din frälsning kommer från dig, och att ingenting annat än

dina egna tankar kan hindra dina framsteg. Du är fri från all

yttre inblandning. Du har ansvaret för din frälsning. Du har

ansvaret för världens frälsning. Säg därför:

Min frälsning kommer från mig. Ingenting utanför mig kan

hålla mig tillbaka. Inom mig finns världens frälsning och

min egen.

Lämna ett svar