Dagens EKIMlektion 26 december

LEKTION 360

Frid vare med mig, Guds helige Son.

Frid vare med min broder, som är ett med mig.

Låt hela världen välsignas med frid genom oss.

1. Fader, det är Din frid jag vill ge, genom att ta emot den av Dig. Jag är

Din Son, för evigt precis så som Du skapade mig, för de Stora Strålarna

förblir för evigt stilla och ostörda i mig. Jag vill nå dem i tystnad och

visshet, för ingen annanstans kan vissheten bli funnen. Frid vare med

mig, och frid vare med hela världen. I helighet skapades vi, och i helighet

förblir vi. Din Son är lik Dig i fullkomlig syndfrihet. Och med

denna tanke säger vi med glädje “Amen ”.

Lämna ett svar