Dagens EKIMlektion 7 September

LEKTION 250

Låt mig inte se mig själv som begränsad.

1. Låt mig se Guds Son i dag, och vittna om hans härlighet. Låt mig

inte försöka skymma det heliga ljuset i honom, och se hans styrka

förminskad och reducerad till bräcklighet; inte heller varsebli

bristerna i honom med vilka jag vill attackera hans suveränitet.

2. Han är Din Son, min Fader. Och i dag vill jag se hans varsamhet i

stället för mina illusioner. Han är det jag är, och som jag ser honom ser

jag mig själv. I dag vill jag se på rätt sätt, så att jag den här dagen till

sist kan identifiera mig med honom.

Lämna ett svar