Dagens EKIMlektion

LEKTION 138

Himlen är det jag måste välja.

1. I den här världen är Himlen ett val, för här tror vi att det finns

alternativ att välja mellan. Vi tror att allt har en motsats, och att

vi väljer det vi vill ha. Om Himlen existerar måste det också finnas

ett helvete, för det är genom motsägelser som vi åstadkommer

det vi varseblir, och det vi tror är verkligt.

2. Skapelsen känner inte till några motsatser. Men här är

motsättningar del av att vara “verklig“. Det är denna egendomliga

varseblivning av sanningen som får valet av Himlen att se ut

att vara detsamma som att avstå från helvetet. Det är faktiskt

inte så. Men det som är sant i Guds skapelse kan inte komma in

här förrän det återspeglas i någon form som världen kan förstå.

Sanningen kan inte komma dit där den bara skulle varseblivas

med rädsla. För detta skulle felaktigt innebära att sanningen kan

föras till illusioner. Motsättningar gör sanningen ovälkommen,

och den kan inte komma.

3. Att välja är det uppenbara sättet att kunna fly från det som ser

ut som motsatser. Att fatta beslut låter ett av de motstridiga målen

bli föremål för dina ansträngningar och för hur du använder

tiden. Om du inte fattar beslut förspiller du bara tiden och dina

ansträngningar är förgäves. Den används utan att ge någonting i

gengäld, och tiden går till ingen nytta för dig. Du har ingen

känsla av att ha vunnit någonting, för ingenting har uppnåtts;

ingenting lärts in.

4. Du behöver bli påmind om att du tror att du ställs inför tusentals

val, när det faktiskt bara finns ett. Och till och med detta ser

bara ut att vara ett val. Bli inte förvirrad av alla de tvivel som

myriader av beslut skulle framkalla. Du fattar bara ett. Och när

detta är fattat, kommer du att varsebli att det inte var något val

överhuvudtaget. För sanningen är sann, och ingenting annat är

sant. Det finns ingen motsats att välja i stället. Det finns ingen

motsägelse till sanningen.

5. Hur du väljer beror på det du har lärt dig. Och sanningen kan

inte läras in, utan bara kännas igen. I igenkännandet ligger att

den accepteras, och när den accepteras känns den igen. Men

kunskapen ligger bortom de mål vi försöker lära ut inom ramen

för den här kursen. Våra mål är läromål som skall uppnås

genom att vi lär oss hur de skall nås, vilka de är, och vad de erbjuder

dig. Beslut är resultatet av det du har lärt dig, för de vilar på

det som du har accepterat som sanningen om vad du är, och vilka

dina behov måste vara.

6. I denna vansinnigt komplicerade värld tycks Himlen anta

formen av ett val i stället för att bara vara det den är. Av alla de

val som du har försökt att göra är detta det enklaste, det mest

definitiva och prototypen för alla de övriga, det som avgör alla

beslut. Även om Du skulle kunna besluta de övriga, förblir detta

ändå olöst. Men när du löser detta, blir de andra lösta tillsammans

med det, för alla beslut döljer bara detta genom att anta

olika former. Här är det slutliga och enda val i vilket sanningen

accepteras eller förnekas.

7. Vi börjar därför dagen med att tänka på det val för vilket tiden

gjordes för att hjälpa oss att göra. Detta är dess heliga syfte, nu

omvandlat från det syfte som du gav den; att vara ett medel för

att visa att helvetet är verkligt, att hopp ändras till förtvivlan, och

att livet självt till sist måste besegras av döden. Endast i döden

upplöses motsatserna, eftersom att upphöra med motsättningar

är att dö. Och på så sätt måste frälsningen ses som döden, för

livet ses som konflikt. Att lösa konflikten är att också avsluta ditt

liv.

8. Dessa galna övertygelser kan få ett mycket intensivt, omedvetet

inflytande, och gripa tag i sinnet med en skräck och ångest så

stark att det inte kan överge sina föreställningar om sitt eget beskydd.

Det måste räddas från frälsningen, hotas för att känna sig

tryggt, och magiskt beväpnas mot sanningen. Och dessa beslut

fattas omedvetet, så att de utan risk kan bevaras ostörda; inte kan

ifrågasättas eller utsättas för förnuft och tvivel.

9. Himlen väljs medvetet. Valet kan inte göras förrän alternativen

kan ses och förstås korrekt. Allt som döljs i skuggorna måste

lyftas upp till förståelsen för att dömas igen, den här gången med

Himlens hjälp. Och alla misstag i sitt dömande som sinnet tidigare

har gjort står öppna för rättelse, när sanningen avfärdar dem

som utan orsak. Nu är de utan verkningar. De kan inte döljas,

eftersom deras intet varseblivs.

10. Det medvetna valet av Himlen är lika säkert som att rädslan

inför helvetet upphör när den lyfts fram från sin skyddande

sköld av omedvetenhet och förs till ljuset. Vem kan välja mellan

det som ses klart och det som inte varseblivs? Men vem kan

misslyckas i sitt val mellan två alternativ när bara det ena ses som

värdefullt; det andra som ett helt värdelöst ting, bara en inbillad

källa till skuld och smärta? Vem tvekar att göra ett val som

detta? Och skall vi tveka att välja i dag?

11. Vi väljer Himlen när vi vaknar, och ägnar fem minuter åt att

förvissa oss om att vi har fattat det enda beslut som är förnuftigt.

Vi förstår att vi gör ett medvetet val mellan det som existerar,

och det som bara är en skenbild av sanningen. När dess pseudovara

har förts till det som är verkligt, är det tunt och genomskinligt

i ljuset. Det innehåller ingen skräck nu, för det som gjordes

enormt, hämndlystet, obarmhärtigt av hat kräver mörker så att

rädslan kan investeras där. Nu känns det igen som bara ett dåraktigt,

obetydligt misstag.

12. Innan vi sluter ögonen för att sova i kväll, bekräftar vi på nytt

det val vi har gjort varje timme hela dagen. Och nu ägnar vi de

sista fem minuterna av vår vakna tid åt det beslut som vi vaknade

med. Varje timme har vi förkunnat vårt val på nytt under

en kort, tyst stund, avsatt för att bevara vårt sunda förnuft. Och

till sist avslutar vi dagen med detta, och erkänner att vi endast

valde det som vi vill ha:

Himlen är det jag måste välja. Jag väljer den nu, och kommer

inte att ändra mig, eftersom den är det enda jag vill ha.

Lämna ett svar