Dagens EKIMlektion 21 november

LEKTION 325

Allt som jag tror att jag ser återspeglar

mina föreställningar.

1. Detta är frälsningens grundtanke: Det jag ser återspeglar en process

i mitt sinne som börjar med min föreställning om vad jag

vill. Utifrån detta gör sinnet sig en bild av det som det önskar,

bedömer som värdefullt, och därför söker att finna. Dessa bilder

projiceras sedan utåt, betraktas, bedöms som verkliga och bevakas

som ens egna. Ur vansinniga önskningar kommer en vansinnig

värld. Ur dömande kommer en fördömd värld. Och ur förlåtande

tankar uppstår en vänlig värld, med barmhärtighet mot

Guds helige Son, och med syfte att erbjuda honom ett vänligt

hem där han kan vila en stund innan han fortsätter färden, och

hjälpa sina bröder att vandra vidare tillsammans med honom och

finna vägen till Himlen och till Gud.

2. Fader vår, Dina tankar återspeglar sanningen, och mina, åtskilda från

Dina, hittar bara på drömmar. Låt mig se det som endast Dina

återspeglar, för Dina, och endast Dina, påvisar sanningen.

Lämna ett svar