Dagens EKIMlektion 22 januari

LEKTION 22

Det jag ser är en form av hämnd.

1. Dagens tankegång är en korrekt beskrivning av det sätt på vilket

varje person som har tankar på attack i sitt sinne måste se världen.

Eftersom han har projicerat sin vrede på världen, ser han

hur hämnden står i begrepp att lyfta sin hand mot honom. Hans

egen attack varseblivs därför som självförsvar. Detta blir en ond

cirkel som blir allt större ända tills han är villig att förändra sitt

sätt att se. Annars kommer tankar på attack och motattack att

helt sysselsätta honom och fylla hela hans värld. Vilken sinnesfrid

är då möjlig för honom?

2. Det är denna grymma fantasi som du vill undkomma. Är det

inte glada nyheter att få höra att den inte är verklig? Är det inte

en lycklig upptäckt att finna att du kan undkomma? Du gjorde

det som du vill förstöra; allt som du hatar och vill attackera och

slå ihjäl. Ingenting som du är rädd för existerar.

3. Se på världen omkring dig åtminstone fem gånger i dag under

åtminstone en minut varje gång. Säg till dig själv medan din

blick långsamt glider från ett föremål till ett annat, från en kropp

till en annan:

Jag ser bara det förgängliga.

Jag ser ingenting som kommer att bestå.

Det jag ser är inte verkligt.

Det jag ser är en form av hämnd.

Fråga dig själv vid slutet av varje övningsstund:

Är detta den värld jag verkligen vill se?

Svaret måste väl vara uppenbart.

Lämna ett svar