Dagens EKIMlektion 11 november

LEKTION 315

Alla gåvor mina bröder ger tillhör mig.

1. Varje dag kommer tusentals skatter till mig varje ögonblick som går.

Jag välsignas med gåvor hela dagen, vars värde vida överstiger allt

som jag kan föreställa mig. En broder ler mot en annan, och mitt hjärta

gläder sig. Någon säger ett ord av tacksamhet eller barmhärtighet,

och mitt sinne tar emot denna gåva och tar den som sin egen. Och alla

som finner vägen till Gud blir min frälsare och visar mig vägen, och

ger mig sin visshet att det han har lärt sig lika säkert också är mitt.

2. Jag tackar dig, Fader, för de många gåvor som kommer till mig i dag och varje dag från varje Guds Son. Mina bröder är obegränsade i alla sina

gåvor till mig. Nu kan jag erbjuda dem min tacksamhet, så att

tacksamheten mot dem kan leda mig vidare till Min Skapare och till

minnet av Honom.

Lämna ett svar