Dagens EKIMlektion 7 april

LEKTION 97

Jag är ande.

1. Dagens tankegång identifierar dig med ditt enda Själv. Den

accepterar ingen splittrad identitet, inte heller försöker den väva

samman motstridiga faktorer till en enhet. Den fastslår helt enkelt

sanningen. Öva denna sanning i dag så ofta du kan, för den

kommer att föra ditt sinne från konflikt till fridens rofyllda ängar.

Ingen rysning av rädsla kan tränga in, för ditt sinne har lösts

från galenskapen genom att det har låtit illusionerna om en

splittrad identitet försvinna.

2. Vi fastslår återigen sanningen om ditt Själv, den helige Guds

Son Som vilar i dig Vars sinne har återställts till sunt förnuft. Du

är anden som kärleksfullt har försetts med all din Faders Kärlek

och frid och glädje. Du är anden som gör Honom fullständig och

som delar Hans funktion som Skapare. Han är alltid med dig,

liksom du är med Honom.

3. I dag försöker vi föra verkligheten ännu närmare ditt sinne.

Varje gång du övar förs medvetenheten åtminstone lite närmare;

ibland sparas tusen år eller mer. De minuter du ger mångfaldigas

om och om igen, för miraklet använder sig av tiden, men

styrs inte av den. Frälsningen är ett mirakel, det första och det

sista; det första som är det sista, för det är ett.

4. Du är anden i vars sinne miraklet bor och där all tid står stilla;

miraklet där en minut som ägnas åt att använda dessa tankegångar

blir en tid som inte har någon gräns och inte något slut.

Ge då villigt dessa minuter, och lita på Honom Som lovade att

lägga tidlösheten bredvid dem. Han kommer att erbjuda all Sin

styrka till varje liten ansträngning du gör. Ge Honom de minuter

Han behöver i dag för att hjälpa dig att tillsammans med Honom

förstå att du är anden som bor i Honom, och som genom Hans

Röst kallar på varje levande ting; som erbjuder Sitt seende till alla

som ber om det; som ersätter misstag med den enkla sanningen.

5. Den Helige Ande kommer att glädja Sig åt att ta emot fem

minuter av varje timme ur dina händer, och bära dem runt denna

plågade värld där smärta och förtvivlan tycks styra. Han kommer

inte att förbise ett enda öppet sinne som vill acceptera de

helande gåvor de för med sig, och Han kommer att lägga dem

överallt där Han vet att de är välkomna. Och de kommer att öka

i helande kraft varje gång någon accepterar dem som sina tankar,

och använder dem för att hela.

6. På så sätt kommer varje gåva till Honom att mångfaldigas

tusenfalt och tiotusentals gånger till. Och när den ges tillbaka till

dig kommer den i kraft att överträffa den lilla gåva som du gav

lika mycket som solens strålglans överträffar den lilla ljusglimt

som en eldfluga åstadkommer i ett flyktigt ögonblick innan den

slocknar. Det fasta skenet från detta ljus stannar kvar och leder

dig ut ur mörkret, och inte heller kommer du att kunna glömma

vägen igen.

7. Börja dessa glädjande övningar med de ord som den Helige

Ande säger till dig, och låt dem eka över hela världen genom

Honom:

Ande är jag, en helig Guds Son, fri från alla begränsningar,

trygg och helad och hel, fri att förlåta, och fri att rädda världen.

När denna gåva uttrycks genom dig, kommer den Helige Ande

att acceptera den som du tog emot av Honom, utöka dess makt

och ge den tillbaka till dig.

8. Erbjud Honom med glädje varje övningsstund i dag. Och Han

kommer att tala till dig och påminna dig om att du är ande, ett

med Honom och Gud, med dina bröder och med ditt Själv. Lyssna

efter Hans försäkran varje gång du säger de ord som Han erbjuder

dig i dag, och låt Honom tala om för ditt sinne att de är

sanna. Använd dem mot frestelse, och undgå dess sorgliga konsekvenser

om du skulle ge efter för övertygelsen att du är någonting

annat. Den Helige Ande ger dig frid i dag. Ta emot Hans

ord och erbjud dem till Honom.

Lämna ett svar