Dagens EKIMlektion 18 september

Läs det här före lektion 261

5. Vad är kroppen?

1. Kroppen är ett stängsel som Guds Son inbillar sig att han har

byggt för att separera delar av sitt Själv från andra delar. Det är

innanför detta stängsel som han tror att han lever, för att dö när

det förfaller och smulas sönder. För innanför detta stängsel tror

han att han är i säkerhet för kärleken. När han identifierar sig

med sin säkerhet betraktar han sig själv som det som är hans säkerhet.

Hur skulle han annars kunna vara säker på att han stannar

kvar i kroppen, och håller kärleken utanför?

2. Kroppen kommer inte att bestå. Men han ser detta som en

dubbel säkerhet. För Guds Sons förgänglighet är “beviset“ på att

hans stängsel fungerar och utför den uppgift som hans sinne tilldelar

dem. För om hans etthet fortfarande förblev orörd, vem

skulle kunna attackera och vem skulle kunna attackeras? Vem

skulle kunna vara segrare? Vem skulle kunna vara hans byte?

Vem skulle kunna vara offer? Vem mördaren? Och om han inte

dog, vilket “bevis“ skulle det finnas på att Guds evige Son kan

tillintetgöras?

3. Kroppen är en dröm. Liksom andra drömmar tycks den

ibland ge en bild av lycka, men helt plötsligt kan den återgå till

rädslan där varje dröm föds. För endast kärleken skapar i sanning,

och sanningen kan aldrig hysa rädsla. Kroppen som är

gjord för att väcka rädsla måste tjäna det syfte som den givits.

Men vi kan ändra det syfte som kroppen kommer att lyda genom

att ändra det som vi tror att den är till för.

4. Kroppen är det medel genom vilket Guds Son återvänder till

sitt sunda förnuft. Fastän den gjordes för att stänga honom inne i

helvetet utan möjlighet att undkomma, har likväl Himlens mål

ersatt jagandet efter helvetet. Guds Son sträcker ut sin hand för

att nå sin broder, och för att hjälpa honom att vandra vägen fram

tillsammans med honom. Nu är kroppen helig. Nu tjänar den

till att hela det sinne som den gjordes för att döda.

5. Du kommer att identifiera dig med det som du tror skall göra

dig trygg. Vad det än kan vara, kommer du att tro att det är ett

med dig. Din trygghet ligger i sanningen, och inte i lögner.

Kärleken är din trygghet. Rädslan existerar inte. Identifiera dig

med kärleken, och du är trygg. Identifiera dig med kärleken, och

du är hemma. Identifiera dig med kärleken, och finn ditt Själv.

LEKTION 261

Gud är min tillflykt och trygghet.

1. Jag kommer att identifiera mig med det som jag tror är min

tillflykt och trygghet. Jag kommer att se mig själv där jag varseblir

min styrka, och tro att jag lever inom den borg där jag är

trygg och inte kan attackeras. Låt mig i dag inte söka trygghet i

faran, inte heller försöka finna min frid i mordiska attacker. Jag

lever i Gud. I Honom finner jag min tillflykt och min styrka. I

Honom finns min Identitet. I Honom råder evig frid. Och endast

där kommer jag att minnas Vem jag verkligen är.

2. Låt mig inte söka efter avgudar. I dag vill jag komma hem till Dig, min

Fader. Jag väljer att vara så som Du skapade mig, och finna Sonen som

Du skapade som mitt Själv.

Lämna ett svar