Dagens EKIMlektion 25 november

LEKTION 329

Jag har redan valt det som Du vill.

1. Fader, jag trodde att jag vandrade bort ifrån Din Vilja, trotsade den,

bröt mot dess lagar, och ersatte den med annan vilja mäktigare än Din.

Men vad jag i sanning är, är endast Din Vilja, utsträckt och utsträckande.

Detta är jag, och det kommer aldrig att ändras. Så som Du är

En, är jag ett med Dig. Och detta valde jag vid min skapelse, där min

vilja för evigt blev ett med Din. Detta val gjordes för all evighet. Det

kan inte ändras, och stå i strid med sig självt. Fader, min vilja är Din.

Och jag är trygg, lugn och rofylld, full av ändlös glädje eftersom det är

Din vilja att det skall vara så.

2. I dag skall vi acceptera vår förening med varandra och med vår

Källa. Vi har ingen vilja åtskild från Hans, och vi är alla ett

eftersom vi alla delar Hans Vilja. Genom den inser vi att vi är ett.

Genom den finner vi till sist vägen till Gud.

Lämna ett svar