Dagens EKIMlektion 10 juli

LEKTION 191

Jag är Guds egen helige Son.

1. Här är din befrielseförklaring från världens slaveri. Och här

befrias också hela världen. Du ser inte vad du har gjort genom

att tilldela världen rollen som Guds Sons fångvaktare. Vad

skulle den kunna vara annat än ondskefull och rädd, skrämd av

skuggorna, straffande och vild, i avsaknad av allt förnuft, blind

och vansinnig av hat?

2. Vad har du gjort för att detta skulle vara din värld? Vad har

du gjort för att detta är vad du ser? Förneka din egen Identitet,

och detta är vad som finns kvar. Du ser kaos och förkunnar att

det är du. Det finns ingenting du ser som inte vittnar om detta

för dig. Det finns ingenting du hör som inte talar om bräcklighet

inuti dig och utanför dig; inget andetag du tar som inte tycks föra

dig närmare döden; inget hopp du hyser som inte kommer att

upplösas i tårar.

3. Förneka din egen Identitet, och du kommer inte att undkomma

den galenskap som framkallade denna underliga, onaturliga och

spöklika tanke som hånar skapelsen och skrattar åt Gud. Förneka

din egen Identitet, och du angriper ensam universum, utan någon

vän, en ynklig liten partikelstoft mot ett oräkneligt antal fiender.

Förneka din egen Identitet, och se på ondska, synd och död, och

se hur förtvivlan rycker åt sig varje uns av hopp ur dina händer,

och inte lämnar dig någonting annat än en önskan om att dö.

4. Men vad är det annat än ett spel som du spelar i vilket identiteten

kan förnekas? Du är som Gud skapade dig. Allt annat än

detta enda är det dårskap att tro. I denna enda tanke befrias alla.

I denna enda sanning försvinner alla illusioner. I detta enda

faktum förkunnas det att syndfriheten för evigt är del av allt, den

innersta kärnan i dess existens och dess garanti för odödligheten.

5. Men låt dagens tankegång finna en plats bland dina tankar, och

du har höjt dig långt över världen och alla de världsliga tankar

som håller den fången. Och från denna trygga tillflyktsort kommer

du att återvända och befria den. För den som kan acceptera

sin sanna Identitet är i sanning räddad. Och sin frälsning är den

gåva som han ger till alla, i tacksamhet mot Honom Som visade på

vägen till den lycka som ändrade hela hans syn på världen.

6. En enda helig tanke som denna och du är fri: Du är Guds egen

helige Son. Och med denna heliga tanke lär du dig också att du

har befriat världen. Du har inget behov av att använda den på

ett grymt sätt, och sedan varsebli detta grymma behov i den. Du

befriar den från din fångenskap. Du kommer inte att se någon

förödande bild av dig själv vandrande omkring i världen i

skräck, medan världen vrider sig i vånda därför att dina rädslor

har satt dödens stämpel på dess hjärta.

7. Var glad i dag över hur lätt helvetet görs ogjort. Du behöver

bara säga till dig själv:

Jag är Guds egen helige Son. Jag kan inte lida, och inte

känna smärta; jag kan inte lida förlust, inte heller misslyckas

med att göra allt som frälsningen ber om.

Och med denna tanke förändras allt du ser på helt och hållet.

8. Ett mirakel har lyst upp alla de mörka och gamla hålor där

dödens riter har genljudit sedan tidens början. För tiden har

förlorat sitt grepp om världen. Guds Son har kommit i härlighet

för att förlossa de förlorade, rädda de hjälplösa, och ge världen

gåvan av sin förlåtelse. Vem skulle kunna se världen som mörk

och syndig, när Guds Son till sist har återkommit för att befria

den?

9. Du som varseblir dig själv som svag och bräcklig, med fruktlösa

hopp och ödelagda drömmar, född endast för att dö, för att

gråta och lida, hör detta: All makt har givits åt dig på jorden och i

Himlen. Det finns ingenting som du inte kan göra. Du spelar

dödens spel, spelar att du är hjälplös, ömkligt bunden vid sönderfallet

i en värld som inte visar dig någon barmhärtighet. Men

när du visar den barmhärtighet, kommer dess barmhärtighet att

lysa över dig.

10. Så låt Guds Son vakna ur sin sömn, och när han öppnar sina

heliga ögon återvända igen för att välsigna den värld han har

gjort. Den började som ett misstag, men den kommer att sluta i

återspeglingen av hans helighet. Och han kommer inte längre att

sova och drömma om döden. Förena dig således med mig i dag.

Din härlighet är ljuset som räddar världen. Håll inte tillbaka

frälsningen längre. Se dig omkring i världen, och se lidandet där.

Är inte ditt hjärta villigt att skänka vila åt dina trötta bröder?

11. De måste vänta på din befrielse. De är fastkedjade tills du är

fri. De kan inte se världens barmhärtighet förrän du finner den i

dig själv. De lider tills du har förnekat dess grepp om dig. De

dör tills du accepterar ditt eviga liv. Du är Guds egen helige Son.

Kom ihåg detta, och hela världen är fri. Kom ihåg detta, och

jorden och Himlen är ett.

Lämna ett svar