Dagens EKIMlektion 13 September

LEKTION 256

Gud är det enda mål jag har i dag.

1. Vägen till Gud går genom förlåtelse här. Det finns ingen annan

väg. Om synden inte hade omhuldats av sinnet, hur nödvändigt

hade det då varit att finna vägen till där du är? Vem skulle fortfarande

vara oviss? Vem skulle kunna vara osäker på vem han

är? Och vem skulle kunna fortsätta att sova i tunga moln av tvivel

om helighet i honom som Gud skapade utan synd? Här kan

vi endast drömma. Men vi kan drömma att vi har förlåtit honom

i vilken all synd förblir omöjlig, och det är detta vi väljer att

drömma i dag. Gud är vårt mål; förlåtelsen är det medel genom

vilket vårt sinne till sist återvänder till Honom.

2. Och så, vår Fader, vill vi komma till Dig på den väg som Du har

utstakat. Vi har inget annat mål än att höra Din Röst, och finna den

väg som Ditt heliga Ord har visat oss.

Lämna ett svar