Dagens EKIMlektion 29 januari

LEKTION 29

Gud är i allt jag ser.

1. Tankegången i dag förklarar varför du kan se syftet med allt i allt. Den förklarar varför ingenting är åtskilt, av sig självt eller i sig självt. Och den förklarar varför ingenting du ser betyder någonting. Den förklarar faktiskt varje tankegång vi hittills har använt, och också alla de som följer. Dagens tankegång utgör hela grunden för det sanna seendet.

2. På det här stadiet kommer du förmodligen att tycka att denna tankegång är mycket svår att förstå. Du tycker kanske att den är dum, respektlös, vettlös, egendomlig och till och med anstötlig. Gud är förvisso inte i ett bord till exempel, som du ser det. Likväl betonade vi i går att ett bord delar universums syfte. Och det som delar universums syfte delar dess Skapares syfte.

3. Försök därför i dag att börja lära dig hur du skall se på alla ting med kärlek, uppskattning och med ett öppet sinne. Du ser dem inte nu. Skulle du kunna veta vad som finns i dem? Ingenting är som det ser ut att vara för dig. Dess heliga syfte ligger bortom din begränsade horisont. När det sanna seendet har visat dig den helighet som lyser upp världen, kommer du att förstå dagens tankegång fullkomligt. Och du kommer inte att förstå hur du någonsin kunde tycka att den var svår.

4. Våra sex övningsstunder i dag på två minuter vardera bör följa ett numera välbekant mönster: börja med att upprepa tankegången för dig själv och tillämpa den sedan på slumpartat utvalda objekt runt omkring dig och nämn specifikt vart och ett vid namn. Försök att undvika tendensen att själv styra urvalet, något som kan vara särskilt frestande i samband med dagens tankegång på grund av dess helt främmande natur. Kom ihåg att vilken ordningsföljd du än bestämmer dig för är den lika främmande för verkligheten.

5. Du bör därför i största möjliga mån undvika att själv bestämma urvalet i din lista över objekt. En lämplig lista kan till exempel inkludera: Gud är i den här galgen. Gud är i den här tidskriften. Gud är i det här fingret. Gud är i den här lampan. Gud är i den där kroppen. Gud är i den där dörren. Gud är i den där papperskorgen. Förutom under de fastställda övningsstunderna bör du upprepa dagens tankegång åtminstone en gång i timmen, och långsamt se dig omkring medan du utan brådska säger orden för dig själv. Åtminstone en eller två gånger bör du erfara en känsla av ro när du gör detta.

Lämna ett svar