Dagens EKIMlektion 28 mars

LEKTION 87

Vår repetition i dag kommer att omfatta

dessa tankegångar:

1. (73) Jag vill att ljuset blir till.

I dag skall jag använda min viljas makt. Det är inte min vilja att

famla omkring i mörkret, rädd för skuggor och rädd för osynliga

och overkliga ting. Ljuset skall vara min vägledare i dag. Jag

skall följa det dit det leder mig, och jag skall endast se på det som

det visar mig. Den här dagen skall jag uppleva den sanna

varseblivningens frid.

2. Följande former av den här tankegången skulle kunna vara till

hjälp för specifika tillämpningar:

Detta kan inte dölja ljuset jag vill se.

Du står tillsammans med mig i ljuset [namn].

I ljuset kommer detta att se annorlunda ut.

3. (74) Det finns ingen annan vilja än Guds.

Jag är trygg i dag eftersom det inte finns någon annan vilja än

Guds. Jag kan bara bli rädd när jag tror att det finns en annan

vilja. Jag försöker attackera bara när jag är rädd, och bara när jag

försöker attackera kan jag tro att min eviga trygghet är hotad. I

dag skall jag förstå att allt detta inte har hänt. Jag är trygg eftersom

det inte finns någon annan vilja än Guds.

4. Här är några användbara former av den här tankegången för

specifika tillämpningar:

Låt mig varsebli detta i enlighet med Guds Vilja.

Det är Guds Vilja att du är Hans Son [namn], och det är också min.

Detta är del av Guds Vilja för mig, oavsett hur jag ser det.

Lämna ett svar