Dagens EKIMlektion 4 oktober

LEKTION 277

Låt mig inte binda Din Son med lagar som jag har stiftat.

1. Din Son är fri, min Fader. Låt mig inte inbilla mig att jag har bundit

honom med de lagar som jag stiftade för att behärska kroppen. Han är

inte underkastad några lagar som jag har stiftat och genom vilka jag

försöker göra kroppen tryggare. Han förändras inte av det som är föränderligt.

Han är inte slav under några tidslagar. Han är som Du

skapade honom, för han känner inte någon annan lag än kärlekens lag.

2. Låt oss inte dyrka avgudar, inte heller tro på någon lag som avgudadyrkan

stiftar för att dölja Guds Sons frihet. Han är inte bunden av

någonting annat än av sina övertygelser. Men vad han är, är långt

bortom hans tro på slaveri eller frihet. Han är fri eftersom han är sin

Faders Son. Och han kan inte vara bunden, såvida inte Guds sanning

kan ljuga, och Gud kan vilja att Han skall vilseleda Sig Själv.

Lämna ett svar