Dagens EKIMlektion 20 november

LEKTION 324

Jag bara följer, för jag vill inte leda.

1. Fader, Du är Den Som gav mig planen för min frälsning. Du har

bestämt den väg jag skall gå, den roll jag skall anta, och varje steg på

min utstakade stig. Jag kan inte gå vilse. Jag kan bara välja att vandra

iväg en stund, och sedan återvända. Din kärleksfulla Röst kommer

alltid att kalla mig tillbaka, och leda mina fötter rätt. Alla mina bröder

kan följa den väg på vilken jag leder dem. Men jag bara följer vägen till

Dig, så som Du anvisar mig och vill att jag skall gå.

2. Så låt oss följa Honom Som känner vägen. Vi behöver inte dröja

oss kvar, och vi kan inte lösgöra oss från Hans kärleksfulla hand

för mer än ett ögonblick. Vi vandrar tillsammans, för vi följer

honom. Och det är Han Som gör utgången säker, och garanterar

att vi tryggt kommer att återvända hem.

Lämna ett svar