Dagens EKIMlektion 31 mars

LEKTION 90

För den här repetitionen skall vi använda

följande tankegångar:

1. (79) Låt mig se problemet så att det kan lösas.

Låt mig i dag inse att problemet alltid är någon form av agg som

jag vill hålla fast vid. Låt mig också förstå att lösningen alltid är

ett mirakel med vilket jag låter ersätta agget. I dag skall jag

komma ihåg hur enkel frälsningen är genom att förstärka lektionen

att det bara finns ett enda problem och en enda lösning.

Problemet är agg; lösningen är ett mirakel. Och jag inbjuder

lösningen att komma till mig genom att jag förlåter agget och

välkomnar miraklet som intar dess plats.

2. Specifika tillämpningar av den här tankegången kan göras i

följande former:

Detta ger mig ett problem som jag vill skall lösas.

Miraklet bakom det här agget kommer att lösa det åt mig.

Lösningen på det här problemet är miraklet som det döljer.

3. (80) Låt mig se att mina problem har blivit lösta.

Jag tycks ha problem bara därför att jag använder tiden felaktigt.

Jag tror att problemet kommer först, och att en viss tid måste

förflyta innan det kan lösas. Jag ser inte att problemet och lösningen

kommer samtidigt. Detta beror på att jag ännu inte inser

att Gud har lagt svaret tillsammans med problemet, så att de inte

kan skiljas åt av tiden. Den Helige Ande kommer att lära mig

detta, om jag låter Honom göra det. Och jag kommer att förstå

att det inte är möjligt att jag skulle kunna ha ett problem som inte

redan har blivit löst.

4. Följande former av tankegången kommer att vara användbara

för specifika tillämpningar:

Jag behöver inte vänta på att detta skall lösas.

Lösningen på det här problemet har redan givits till mig, om

jag bara accepterar den.

Tiden kan inte skilja det här problemet från sin lösning.

Lämna ett svar