Dagens EKIMlektion 16 februari

LEKTION 47

Gud är styrkan jag förlitar mig på.

1. Om du förlitar dig på din egen styrka har du all anledning att

vara orolig, ängslig och rädd. Vad kan du förutsäga eller kontrollera?

Vad finns det i dig som du kan räkna med? Vad skulle

ge dig förmågan att vara medveten om alla sidorna av ett problem,

och att lösa dem på ett sådant sätt att endast gott kan

komma ur det? Vad finns det i dig som ger dig insikten om den

rätta lösningen, och garantin att den kommer att uppnås?

2. Av dig själv kan du inte göra något av dessa ting. Att tro att

du kan det är att sätta din tillit där tillit är oberättigad, och att

rättfärdiga rädsla, ängslan, depression, vrede och sorg. Vem kan

tro på svaghet och känna sig trygg? Men vem kan tro på styrka

och känna sig svag?

3. Gud är din trygghet i varje situation. Hans Röst talar för

Honom i alla situationer och i varje aspekt av alla situationer, och

talar om för dig exakt vad du skall göra för att påkalla Hans

styrka och Hans beskydd. Det finns inga undantag, för Gud har

inga undantag. Och Rösten Som talar för Honom tänker som

Han.

4. I dag skall vi försöka nå bortom din egen svaghet till den

verkliga styrkans Källa. Fyra övningsstunder på fem minuter

vardera är nödvändiga i dag, och längre och fler övningsstunder

tillråds. Slut ögonen och börja som vanligt med att upprepa dagens

tankegång. Ägna sedan en minut eller två åt att söka efter

situationer i ditt liv som du har fyllt med rädsla, och avfärda

varje situation genom att säga till dig själv:

Gud är styrkan jag förlitar mig på.

5. Försök nu att komma förbi alla bekymmer som hör till din egen

känsla av otillräcklighet. Det är uppenbart att varje situation

som förorsakar dig bekymmer associeras med känslor av otillräcklighet,

för annars skulle du tro att du framgångsrikt skulle

kunna hantera situationen. Det är inte genom att förlita dig på

dig själv som du kommer att få självförtroende. Men Guds

styrka i dig är framgångsrik i allt.

6. Att erkänna din egen bräcklighet är ett nödvändigt steg för att

rätta dina misstag, men det är knappast tillräckligt för att ge dig

det självförtroende du behöver, och som du är berättigad till. Du

måste också förvärva en medvetenhet om att tilltro till din verkliga

styrka är till fullo berättigad i varje avseende och i alla situationer.

7. Försök under den senare delen av övningsstunden att nå ner i

ditt sinne till en plats av verklig trygghet. Du kommer att inse att

du har nått den om du får en känsla av djup frid, om så bara för

en kort stund. Släpp alla triviala ting som sjuder och bubblar på

ytan av ditt sinne, och nå ner och under dem till Himmelriket.

Det finns en plats i dig där det råder fullkomlig frid. Det finns

en plats i dig där ingenting är omöjligt. Det finns en plats i dig

där Guds styrka bor.

8. Upprepa tankegången ofta under dagen. Använd den som ditt

svar på allt som stör dig. Kom ihåg att frid är din rätt, eftersom

du sätter din tillit till Guds styrka.

Lämna ett svar