Dagens EKIMlektion 30 mars

LEKTION 89

Dessa tankegångar skall repeteras i dag.

1. (77) Jag har rätt till mirakler.

Jag har rätt till mirakler eftersom jag inte lyder under några

andra lagar än Guds. Hans lagar befriar mig från allt agg och

ersätter det med mirakler. Och jag vill acceptera miraklerna i

stället för mitt agg, som bara är en illusion som döljer miraklen

som ligger bortom. Nu vill jag bara acceptera det som Guds lagar

ger mig rätt till, så att jag kan använda det för den funktion

som Han har givit mig.

2. Du skulle kunna använda dessa förslag för de specifika

tillämpningarna av den här tankegången:

Bakom detta finns ett mirakel som jag har rätt till.

Låt mig inte hysa agg mot dig [namn], utan i stället erbjuda

dig det mirakel som tillhör dig.

Om jag ser detta på rätt sätt, erbjuder det mig ett mirakel.

3. (78) Låt mirakler ersätta allt agg.

Genom den här tankegången förenar jag min vilja med den Helige

Andes, och varseblir dem som ett. Genom den här tankegången

accepterar jag min befrielse från helvetet. Genom den

här tankegången ger jag uttryck för min villighet att låta alla

mina illusioner ersättas med sanningen i enlighet med Guds plan

för min frälsning. Jag gör inga undantag och inga utbyten. Jag

vill ha hela Himlen och endast Himlen, så som Gud vill att jag

skall ha den.

4. Användbara specifika former för att tillämpa den här tankegången

skulle kunna vara:

Jag vill inte hålla detta agg åtskilt ifrån min frälsning.

Låt vårt agg ersättas av mirakler [namn].

Bortom detta finns miraklet som ersätter allt mitt agg.

Lämna ett svar