Dagens EKIMlektion 10 januari

LEKTION 10

Mina tankar betyder ingenting.

1. Den här tankegången gäller för alla tankar som du är medveten

om eller blir medveten om under övningsstunderna.

Anledningen till att tankegången är tillämpbar på dem alla är att

de inte är dina verkliga tankar.

Vi har gjort denna åtskillnad tidigare och kommer att göra det igen.

Du har ännu ingen grund för jämförelse.

När du har det, kommer du inte hysa det minsta tvivel om

att det du en gång trodde var dina tankar inte betydde någonting.

2. Detta är andra gången vi använder den här sortens tankegång.

Formen är bara lite annorlunda.

Den här gången inleds tankegången med “Mina tankar“ i stället för

“Dessa tankar“ och ingen koppling görs direkt till de ting som omger dig. Tyngdpunkten ligger nu på att det som du tror att du tänker inte är verkligt.

3. Den här aspekten av rättelseprocessen började med tankegången

att de tankar som du är medveten om är meningslösa,

och finns utanför snarare än inom dig; och sedan betonades att

de är förgångna snarare än nutida.

Nu betonar vi att närvaron av dessa “tankar“ innebär att du inte tänker.

Detta är enbart ett annat sätt att repetera vårt tidigare uttalande att

ditt sinne faktiskt är tomt.

Att erkänna detta är att erkänna intet, när du tror att du ser det.

Detta är en nödvändig förutsättning för sant seende.

4. Slut ögonen under dessa övningar och börja med att mycket

långsamt upprepa dagens tankegång för dig själv.

Lägg sedan till:

Den här tankegången kommer att hjälpa mig

att bli fri från allt jag nu tror.

Övningarna består liksom tidigare av att du söker i ditt sinne

efter alla tankar som är tillgängliga för dig, utan att göra något

urval eller döma.

Försök att undvika all slags klassificering.

Om du tycker att det är till hjälp, kan du faktiskt föreställa dig

att du betraktar en märkligt sammansatt procession som går

förbi och som har liten, om ens någon, personlig mening för dig.

Allteftersom en tanke dyker upp i ditt sinne, säg:

Min tanke på ______ betyder ingenting.

Min tanke på ______ betyder ingenting.

5. Dagens tanke kan naturligtvis vara till hjälp för varje tanke som

vid något tillfälle oroar dig.

Vidare rekommenderas fem övningsstunder,

av vilka ingen bör omfatta mer än ungefär en minuts

sökande i sinnet.

Det är inte tillrådligt att utsträcka denna

period, och den bör förkortas till en halv minut eller mindre om

du känner obehag.

Kom emellertid ihåg att långsamt upprepa

tankegången innan du tillämpar den på någonting specifikt, och

att även göra tillägget:

Den här tankegången kommer att hjälpa mig att bli fri

från allt jag nu tror.

Lämna ett svar