Dagens EKIMlektion 17 juli

Endast mitt fördömande skadar mig.

1. Att skada och att skadas är omöjligt. Och likväl framkallar

illusion en illusion. Om du kan fördöma, kan du skadas. För du

har trott att du kan skada, och den rätt som du har tilldelat dig

själv kan nu användas emot dig, tills du lägger den ifrån dig som

värdelös, oönskad och overklig. Då upphör illusionen att ha

några verkningar, och de som den såg ut att ha kommer att göras

ogjorda. Då är du fri, för frihet är din gåva, och du kan nu ta

emot den gåva som du gav.

2. Fördöm och du görs till fånge. Förlåt och du befrias. Sådan är

lagen som styr varseblivningen. Det är inte en lag som kunskapen

förstår, för frihet är en del av kunskapen. Att fördöma är

således omöjligt i sanning. Det som ser ut att vara dess påverkan

och dess verkningar har inte skett överhuvudtaget. Likväl måste

vi befatta oss med dem en stund som om de hade det. Illusion

framkallar illusion. Förutom en. Förlåtelsen är den illusion som

är svaret på de övriga.

3. Förlåtelsen driver bort alla andra drömmar, och även om den

själv är en dröm, leder den inte till några andra. Alla illusioner

förutom denna enda måste mångfaldigas tusenfalt. Men det är

här som illusionerna upphör. Förlåtelsen är slutet på drömmarna,

eftersom den är uppvaknandets dröm. Den är inte sanningen

i sig. Men den visar på var sanningen måste finnas, och anger riktningen

med Guds Egen visshet. Den är en dröm i vilken Guds

Son vaknar till sitt Själv och till sin Fader, och vet att De är ett.

4. Förlåtelsen är den enda väg som leder ut ur katastrof, förbi allt

lidande och till sist bort från döden. Hur skulle det kunna finnas

någon annan väg, när denna är Guds Egen plan? Och varför vill

du motsätta dig den, tvista med den, försöka finna tusen sätt som

den måste vara fel på; söka efter tusen andra möjligheter?

5. Är det inte klokare att vara glad över att du har lösningen på

dina problem i din hand? Är det inte förnuftigare att tacka Den

Som skänker frälsning, och acceptera Hans gåvor med tacksamhet?

Och är det inte en vänlighet mot dig själv att höra Hans

Röst och lära dig de enkla lektioner som Han vill lära ut, i stället

för att försöka avfärda Hans ord, och ersätta dem med dina?

6. Hans ord kommer att fungera. Hans ord kommer att rädda.

Hans ord innehåller allt hopp, all välsignelse och all glädje som

någonsin kan gå att finna på den här jorden. Hans ord är födda i

Gud, och kommer till dig med Himlens kärlek i sig. De som hör

Hans ord har hört Himlens sång. För det är i dessa ord som allt

till sist smälter samman som ett. Och när detta så småningom

försvinner kommer Guds Ord att inta dess plats, för det kommer

då att bli ihågkommet och älskat.

7. Den här världen har många till synes separata tillhåll, där

barmhärtigheten inte har någon mening, och attack tycks vara

rättfärdigad. Ändå är de alla ett; en plats där Guds Son och hans

Fader erbjuds döden. Du kanske tror att De har accepterat den.

Men om du ännu en gång betraktar den plats där du såg Deras

blod, kommer du att varsebli ett mirakel i stället. Så dåraktigt att

tro att De skulle kunna dö! Så dåraktigt att tro att du kan attackera!

Så vanvettigt att tro att du skulle kunna fördömas, och att

Guds helige Son kan dö!

8. Stillheten i ditt Själv förblir orörd, oberörd av tankar som

dessa, och omedveten om något som helst fördömande som skulle

kunna behöva förlåtelse. Alla slags drömmar är egendomliga

och främmande för sanningen. Och vad förutom sanningen skulle

kunna ha en Tanke som bygger en bro till den som för över

illusionerna till andra sidan?

9. I dag övar vi att låta friheten komma och göra sig ett hem hos

dig. Sanningen skänker dessa ord till ditt sinne, så att du kan

finna nyckeln till ljuset och låta mörkret försvinna:

Endast mitt fördömande skadar mig.

Endast min egen förlåtelse gör mig fri.

Glöm inte i dag att det inte kan finnas någon form av lidande

som inte gömmer en oförsonlig tanke. Inte heller kan det finnas

någon form av smärta som förlåtelsen inte kan hela.

10. Acceptera den enda illusion som förkunnar att det inte finns

något fördömande i Guds Son, och Himlen blir ögonblickligen

ihågkommen; världen glöms bort och alla dess underliga övertygelser

glöms tillsammans med den, när Kristi ansikte till sist visar

sig obeslöjat i denna enda dröm. Detta är den gåva som den Helige

Ande har åt dig från Gud din Fader. Låt den här dagen firas

såväl på jorden som i ditt heliga hem. Var vänlig mot dem båda

när du förlåter de försyndelser som du trodde de var skyldiga

till, och se din oskuld lysa över dig från Kristi ansikte.

11. Nu råder tystnad i hela världen. Nu råder stillhet där det

tidigare rådde en febril tankeverksamhet utan mening. Nu ligger

ett stilla ljus över jorden som vilar lugnt i en drömlös sömn. Och

nu finns endast Guds Ord kvar på den. Endast detta kan varseblivas

ännu ett ögonblick. Sedan är symbolerna borta, och allt

som du någonsin trodde att du gjort fullständigt försvunnet från

det sinne som Gud för evigt känner som Sin ende Son.

12. Det finns inget fördömande i honom. Han är fullkomlig i sin

helighet. Han behöver inga barmhärtiga tankar. Vem skulle

kunna ge honom gåvor när allt är hans? Och vem skulle kunna

drömma om att erbjuda förlåtelse till Själva Syndfrihetens Son, så

lik Honom Vars Son han är, så att se Sonen innebär att inte längre

varsebli, utan endast att känna Fadern? I detta sanna seende av

Sonen, så kort att inte ett ögonblick står emellan denna enda anblick

och tidlösheten själv, ser du det sanna seendet av dig själv,

och sedan försvinner du för evigt in i Gud.

13. I dag kommer vi ännu närmare slutet på allt som ännu står

emellan detta sanna seende och vårt seende. Och vi är glada

över att vi har kommit så här långt, och förstår att Han Som förde

oss hit inte kommer att överge oss nu. För Han vill ge oss den

gåva som Gud har givit oss genom Honom i dag. Nu är tiden för

din befrielse inne. Tiden är inne. Tiden är inne i dag.

Lämna ett svar