Dagens EKIMlektion 13 februari

LEKTION 44

Gud är ljuset i vilket jag ser.

1. I dag fortsätter vi gårdagens tankegång och lägger ytterligare en

dimension till den. Du kan inte se i mörker och du kan inte

åstadkomma ljus. Du kan åstadkomma mörker och sedan tro att

du ser i det, men ljuset återspeglar livet och är därför en aspekt

av skapelsen. Skapelse och mörker kan inte existera samtidigt,

men ljus och liv måste höra samman eftersom de bara är olika

aspekter av skapelsen.

2. För att kunna se måste du förstå att ljuset finns inom dig, inte

utanför. Du kan inte se utanför dig själv, inte heller finns förutsättningarna

för att kunna se utanför dig. En nödvändig del av

dessa förutsättningar är det ljus som gör seendet möjligt. Det är

alltid med dig och gör sant seende möjligt i varje situation.

3. I dag skall vi göra ett försök att nå detta ljus. För detta syfte

kommer vi att använda en övningsform som har föreslagits tidigare,

och som vi kommer att använda mer och mer. Det är en

särskilt svår form för det odisciplinerade sinnet, och står för ett

av de viktigaste målen i träningen av sinnet. Den kräver precis

det som det otränade sinnet saknar. Men den här träningen måste

genomföras om du skall kunna se.

4. Genomför åtminstone tre övningsstunder i dag, varje stund på

tre till fem minuter. Ytterligare tid rekommenderas starkt, men

endast om du tycker att du under tiden bara upplever en liten

eller ingen känsla alls av anspänning. Den övningsform vi kommer

att använda i dag är den mest naturliga och lättaste i världen

för det tränade sinnet, precis som den tycks vara den mest onaturliga

och svåraste för det otränade sinnet.

5. Ditt sinne är inte längre helt otränat. Du är helt redo att lära

dig den övningsform vi kommer att använda i dag, men du kan

upptäcka att du stöter på starkt motstånd. Anledningen är

mycket enkel. När du övar på det här sättet, lämnar du bakom

dig allt du nu tror på och alla de tankar du har hittat på. Egentligen

är detta befrielsen från helvetet. Men varseblivet genom

egots ögon är det en identitetsförlust och en nedstigning till helvetet.

6. Om du kan dra dig undan egot om än aldrig så lite, kommer

du inte ha någon svårighet att förstå att dess motstånd och dess

rädslor är meningslösa. Du kanske upptäcker att det är till hjälp

att då och då påminna dig om att du genom att nå ljuset undkommer

mörkret, vad du nu än kan tro som motsäger detta.

Gud är ljuset i vilket du ser. Du försöker nå Honom.

7. Börja övningsstunden med att upprepa dagens tankegång med

öppna ögon, och slut dem sedan långsamt medan du upprepar

tankegången flera gånger. Försök sedan att sjunka in i ditt sinne

och släppa allt som stör dig och tränger sig på genom att stilla

sjunka förbi det. Ditt sinne kan inte hindras i detta såvida du

inte väljer att hindra det. Det följer endast sin naturliga väg.

Försök att observera de tankar som kommer och går utan att bry

dig om dem, och glid stilla förbi dem.

8. Även om inget särskilt tillvägagångssätt förespråkas för den

här övningsformen, är det nödvändigt att du har en känsla av att

det du gör är viktigt; av dess oskattbara värde för dig, och med

en medvetenhet om att du försöker göra någonting mycket heligt.

Frälsning är den största lycka du kan uppnå. Den är också

det enda som betyder någonting, eftersom den är det enda som

överhuvudtaget är till någon nytta för dig.

9. Om det uppstår motstånd i någon form, gör då ett tillräckligt

långt uppehåll för att upprepa dagens tankegång och håll ögonen

slutna, såvida du inte är medveten om att du är rädd.Om så är

fallet kommer du förmodligen att tycka att det känns lugnande

att öppna ögonen en kort stund. Försök emellertid att så snart

som möjligt gå tillbaka till övningarna med ögonen slutna.

10. Om du gör övningarna korrekt, bör du uppleva en känsla av

avslappning, och till och med en känsla av att du håller på att

närma dig ljuset eller rent av kommer in i det. Försök att tänka

på ljuset utan form och utan begränsning, medan du låter den

här världens tankar passera. Och glöm inte att de inte kan hålla

dig fast vid världen såvida du inte ger dem makt att göra det.

11. Upprepa tankegången ofta under hela dagen, med ögonen öppna

eller slutna, vilket som känns bäst för dig just då. Men glöm

det inte. Var framför allt fast besluten att inte glömma i dag.

Lämna ett svar