Dagens EKIMlektion 13 juni

LEKTION 164

Nu är vi ett med Honom Som är vår Källa.

1. När, om inte nu, kan sanningen kännas igen? Nuet är den enda

tid som finns. Och därför ser vi i dag, i detta ögonblick, nu, på

det som alltid finns där; inte i vårt seende utan i Kristi ögon. Han

ser förbi tiden, och ser evigheten återgiven där. Han hör de ljud

som den vettlösa, jäktade världen framkallar, men Han hör dem

svagt. För bortom dem alla hör Han Himlens sång och Rösten

för Gud tydligare, mer meningsfull, närmare.

2. Världen förbleknar lätt inför Hans seende. Dess ljud försvagas.

En melodi från långt bortom världen blir allt tydligare; ett

gammalt Rop på Vilket Han ger ett gammalt svar. Du kommer

att känna igen dem båda, för de är bara ditt eget svar på din Faders

Rop på dig. Kristus svarar åt dig, som ett eko av ditt Själv,

och använder din röst för att ge Sitt glada samtycke, och accepterar

din befrielse åt dig.

3. Så heligt ditt övande är i dag, när Kristus ger dig Sitt seende

och hör åt dig, och svarar i ditt namn på Ropet som Han hör! Så

stilla tiden är som du ger för att tillbringa tillsammans med Honom,

bortom världen. Så lätt alla dina skenbara synder glöms

bort, och inga av dina sorger blir ihågkomna. Den här dagen

läggs sorgen undan, för syner och ljud som kommer från närmare

håll än världen är tydliga för dig, som i dag kommer att acceptera

de gåvor Han ger.

4. Det finns en tystnad som världen inte kan inkräkta på. Det

finns en gammal frid som du bär i ditt hjärta och inte har förlorat.

Det finns en känsla av helighet i dig som tanken på synd aldrig

har rört vid. Allt detta kommer du att minnas i dag. Att öva

troget i dag kommer att föra med sig belöningar som är så stora

och så fullständigt annorlunda allt som du tidigare sökte, att du

kommer att veta att här är din skatt, och här är din vila.

5. Detta är den dag när fåfänga inbillningar delar på sig som ett

förhänge för att avslöja vad som ligger bakom dem. Nu synliggörs

det som verkligen finns där, medan alla de skuggor som

tycktes dölja det helt enkelt försvinner. Nu är balansen återställd,

och dömandets vågskål överlämnad till Honom Som dömer

sant. Och genom Hans dom kommer en värld att breda ut

sig i fullkomlig oskuld inför dina ögon. Nu kommer du att se

den med Kristi ögon. Nu är dess förvandling tydlig för dig.

6. Broder, den här dagen är helig för världen. Ditt sanna seende,

som givits till dig från långt bortom alla ting i världen, ser tillbaka

på dem i ett nytt ljus. Och det du ser blir världens helande

och frälsning. Det värdefulla och det värdelösa varseblivs båda

och ses för vad de är. Och det som är värdigt din kärlek tar emot

din kärlek, medan ingenting som kan fruktas blir kvar.

7. Vi skall inte döma i dag. Vi skall bara ta emot det som ges till

oss enligt en dom som avkunnats bortom världen. Vår övning i

dag blir vår gåva av tacksamhet för vår befrielse från blindhet

och förtvivlan. Allt vi ser kommer bara att öka vår glädje, eftersom

dess helighet återspeglar vår egen. I Kristi seende är vi förlåtna,

med hela världen förlåten i vårt eget. Vi välsignar världen

när vi ser den i det ljus som vår Frälsare ser på oss, och erbjuder

den den frihet som givits till oss genom Hans förlåtande seende,

inte vårt eget.

8. Skjut förhänget åt sidan när du övar genom att helt enkelt

släppa alla de ting som du tror att du vill ha. Lägg bort dina

värdelösa skatter, och lämna ett rent och öppet utrymme i ditt

sinne dit Kristus kan komma och erbjuda dig frälsningens skatt.

Han behöver ditt allra heligaste sinne för att rädda världen. Är

inte detta syfte värdigt att vara ditt? Är det inte mer värt att söka

efter Kristi sanna seende än att söka efter alla de världsliga mål

som inte ger någon tillfredsställelse?

9. Låt inte den här dagen gå utan att de gåvor som den håller i

beredskap åt dig får ditt samtycke och ditt accepterande. Vi kan

förändra världen om du erkänner dem. Du kanske inte ser det

värde som ditt accepterande ger världen. Men detta vill du säkert;

du kan byta ut allt lidande mot glädje just den här dagen.

Öva på allvar, och gåvan är din. Skulle Gud vilseleda dig? Kan

Hans löfte vara tomt? Kan du undanhålla så lite, när Hans Hand

håller fram den fullständiga frälsningen åt Sin Son?

Lämna ett svar