Dagens EKIMlektion 10 mars

LEKTION 69

Mitt agg döljer världens ljus i mig.

1. Ingen kan se på det som ditt agg döljer. Eftersom ditt agg döljer

världens ljus i dig står alla i mörkret och du bredvid dem. Men

när slöjan över ditt agg är lyft, befrias du tillsammans med dem.

Dela nu din frälsning med honom som stod bredvid dig när du

var i helvetet. Han är din broder i världens ljus som räddar er

båda.

2. Låt oss i dag göra ännu ett verkligt försök att nå ljuset i dig.

Men låt oss innan vi gör detta under vår längre övningsstund

ägna flera minuter åt att tänka på vad det är vi försöker göra. Vi

försöker bokstavligen att komma i kontakt med världens frälsning.

Vi försöker se förbi mörkrets slöja som håller den dold. Vi

försöker att låta slöjan lyftas, och se hur Guds Sons tårar försvinner

i solljuset.

3. Låt oss börja vår längre övningsstund i dag med den fulla

insikten att det är på det sättet, och med en fast beslutsamhet att

nå det som är oss kärare än allt annat. Frälsningen är vårt enda

behov. Det finns inget annat syfte här, och ingen annan funktion

att fullgöra. Att lära oss frälsning är vårt enda mål. Låt oss i dag

avsluta det gamla sökandet genom att finna ljuset i oss, och hålla

upp det så att alla som söker tillsammans med oss kan se det och

glädja sig.

4. Försök nu att mycket stilla, med slutna ögon, släppa allt det

innehåll som vanligtvis sysselsätter ditt medvetande. Föreställ

dig ditt sinne som en stor cirkel, omgiven av ett skikt tunga,

mörka moln. Du kan bara se molnen eftersom du tycks stå utanför

cirkeln och helt skild ifrån den.

5. Från den plats där du står kan du inte se någon anledning till

att tro att det finns ett strålande ljus dolt bakom molnen. Molnen

ser ut att vara den enda verkligheten. De tycks vara allt som

finns att se. Därför försöker du inte gå igenom dem och förbi

dem, vilket är det enda sättet att verkligen övertyga dig om att de

är utan substans. Vi kommer att försöka göra detta i dag.

6. Efter att du har tänkt på hur viktigt det är som du försöker

göra för dig själv och för världen, försök att komma till ro i fullkomlig

stillhet, och att endast minnas hur mycket du vill nå ljuset

i dig i dag − nu! Bestäm dig för att gå förbi molnen. Sträck ut

din hand och rör vid dem i ditt sinne. Skjut dem åt sidan med

handen; känn hur de vilar på dina kinder och panna och ögonlock

medan du går igenom dem. Gå vidare; molnen kan inte hejda

dig.

7. Om du gör övningarna på rätt sätt kommer du att få en känsla

av att du lyfts upp och bärs framåt. Din lilla ansträngning och

ringa beslutsamhet påkallar universums kraft att hjälpa dig, och

Gud Själv kommer att lyfta dig från mörkret och in i ljuset. Du är

i samklang med Hans Vilja. Du kan inte misslyckas eftersom din

vilja är Hans.

8. Ha tillförsikt till din Fader i dag, och var viss om att Han har

hört dig och svarat dig. Du kanske ännu inte känner igen Hans

svar, men du kan förvisso vara säker på att det har givits till dig

och att du till sist kommer att ta emot det. Försök att bevara

denna tillförsikt i ditt sinne medan du försöker gå igenom molnen

till ljuset. Försök att komma ihåg att du äntligen förenar din

vilja med Guds. Försök att i sinnet tydligt bevara tanken att det

du företar dig tillsammans med Gud måste lyckas. Låt sedan

Guds makt verka i dig och genom dig, så att Hans vilja och din

kan ske.

9. Påminn dig under de kortare övningsstunderna, som du kommer

att vilja göra så ofta som möjligt med tanke på den betydelse

dagens tankegång har för dig och din lycka, om att ditt agg döljer

världens ljus för din medvetenhet. Påminn dig också om att du

inte ensam söker efter det, och att du faktiskt vet var du skall

söka efter det. Säg alltså:

Mitt agg döljer världens ljus i mig. Jag kan inte se det jag

har dolt. Men jag vill låta det uppenbaras för mig, för min

frälsnings skull och för världens.

Se också till att säga till dig själv:

Om jag hyser detta agg kommer världens ljus att vara dolt

för mig,

om du frestas att lägga någon någonting till last i dag.

Lämna ett svar